Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za prijavu korisnika Sjetva pšenice jesen 2013 godine po Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013. godinu

Izvor: eKapija.ba, 23.05.2013.

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-688/13 od 19.04.2013  godine o davanju saglasnosti na „Program novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013 godinu“, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za prijavu korisnika „Sjetva pšenice jesen 2013 godine“ po Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013 godinu

 

I    Predmet i svrha javnog poziva

Predmet Javnog poziva je sjetva pšenice jesen 2013 godine, na neobrađenim poljoprivrednim površinama.

Svrha Javnog poziva je povaćenje obradivih poljoprivrednih površina i stvaranje uslova za bolju egzistenciju poljoprivrednih proizvođača.

 

II    Ciljne grupe

Na  Javni poziv se mogu prijaviti korisnici koji posjeduju neobrađeno poljoprivredno zemljište  površine od 0,2 ha do 1 ha, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

III   Opšti i posebni ciljevi programa

Opšti cilj programa je povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, a posebni cilj unaprijeđenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje.

 

IV     Uslovi finansiranja

Korisnici su obavezni da osiguraju vlastito učešće u finansiranju sjetve pšenice jesen 2013 godine ( stajsko đubrivo i žetvu) te su obavezni  da tu parcelu nastave obrađivati najmanje 3 (tri) godine nakon sjetve i izvrše povrat pšenice nakon žetve u iznosu 20% od procjenjenog roda .

Ostali dio finansijskih sredstava (oranje, frezanje, nabavka sjemena pšenice i đubriva za prihranu), obezbjediće Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

V      Pravo učešća

Uslovi za učestovanje  u Javnom pozivu su:

- da su  upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata

- da posjeduju neobrađeno poljoprivredno zemljište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

-  korisnici koji nisu izmirili obaveze po Ugovoru sjetva pšenice jesen 2011 godine, nemaju pravo učešća na ovom Javnom pozivu.

 

VI   Kriteriji

Prednost pri odabiru korisnika imaju slijedeći aplikanti, koji:

- su registrovani kao poljoprivredni obrtnici

- imaju veći broj članova domaćinstva

- imaju bolju uslovnost parcale za mehanizovanu pripremu zemljišta i žetvu

- prijave veću površinu parcele  za sjetvu

 

VII    Odabir korisnika za sjetvu pšenice

Odabir korisnika za sjetvu pšenice jesen 2013 godine izvršiće Komisija imenovana od strane Ministra za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u skladu sa utvrđenim kriterijima.

 

VIII    Prijava korisnika

Korisnici po ovom Javnom pozivu mogu se prijaviti u kancelarijama br. 14 i 15 u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde-sektor za poljoprivredu, ul M. Tita br. 13

Uz  zahtjev korisnik je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- posjedovni list ili ugovor o zakupu zemljišta ( na period od najmanje 3  godine)

- potvrdu da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata

 

Rok za prijavu korisnika za sjetvu pšenice jesen 2013 godine je  10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i sredstvima javnog informisanja.

 

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti radnim danom na telefon broj 038/227-857 i 224-028.

Broj:04-14-652-7/13

Goražde, 16.05.2013. godine

                                                                                                                                        

M I N I S T A R                                                                                                                                            

Demir Imamović, dipl.oec

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: