Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o utvrđivanju početne tržišne cijene građevinskog zemljišta za eksproprisano zemljište po zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području Opštine Istočno Novo Sarajevo za 2013. godinu

Izvor: eKapija.ba, 15.04.2013.

Službene novine grada Istočno Sarajevo broj 6 od 15.04.2013.godine

Na osnovu člana 54. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/06), člana 30. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 20/07) i člana 35. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo ("Službene novine grada Istočno Sarajevo", br. 12/05 i 6/10), a na prijedlog Komisije za utvrđivanje tržišne cijene građevinskog
zemljišta, broj: 01/I-013-183/13 od 6.3.2013. godine, Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo, na IV redovnoj sjednici održanoj 28. marta 2013. godine, donijela je


O D L U K U
O UTVRĐIVANJU POČETNE TRŽIŠNE CIJENE
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA
EKSPROPRISANO ZEMLjIŠTE PO ZONAMA
GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I
OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA
PODRUČJU OPŠTINE ISTOČNO NOVO
SARAJEVO ZA 2013. GODINU


 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se početna tržišna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta za eksproprisano zemljište po zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području opštine Istočno Novo Sarajevo za 2013. godinu.


Član 2.

Početna tržišna cijena građevinskog zemljišta za eksproprisano zemljište utvrđuje se prema stambeno-poslovnim zonama koje su određene Odlukom o građevinskom zemljištu i to:
1. u prvoj stambeno-poslovnoj zoni 60,00 KM/m2
2. u drugoj stambeno-poslovnoj zoni 40,00 KM/m2
3. u trećoj stambeno-poslovnoj zoni 20,00 KM/m2
4. u četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 18,00 KM/m2
5. u petoj stambeno-poslovnoj zoni 12,00 KM/m2
6. u šestoj stambeno-poslovnoj zoni 10,00 KM/m2.


Član 3.

Početna tržišna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta za eksproprisano zemljište u III, IV, V i VI zoni se u izuzetnim slučajevima može smanjiti posebnom odlukom Skupštine Opštine kada se na osnovu geološkog nalaza i nalaza sudskog vještaka poljoprivredne struke utvrdi da je zemljište manje vrijedno od utvrđene početne cijene.


Član 4.

Tržišna cijena za eksproprijaciju građevinskog zemljišta van obuhvata gradskog građevinskog zemljišta (ostalo građevinsko zemljište) obračunava se 50% od vrijednosti za prodaju gradskog građevinskog zemljišta u VI stambeno-poslovnoj zoni, što iznosi 5,00 KM/m2.


Član 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi odluka broj: 01-022-17/12 od 2. marta 2012. godine.


Član 6.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenim novinama grada Istočno Sarajevo".


Broj 01-022-65/13

Predsjednik Skupštine
Istočno Novo Sarajevo, Opštine Istočno Novo Sarajevo
Dejan Šantić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: