Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za kandidovanje programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja

Izvor: Oslobođenje, 25.06.2013.

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03; 38/05, 2/06 i 8/06) i odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/12, 5/13 i 45/13), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje

JAVNI POZIV

ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „POZAJMLJIVANJE I UČEŠĆE U DIONICAMA - OSTALA DOMAĆA POZAJMLJIVANJA"

I. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje programa za korištenje dijela sredstava u skladu sa odredbama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/12, 5/13 i 45/13).

II. PRAVO UČEŠĆA

Na osnovu ovog Programa pozajmit će se sredstva privrednim društvima koja se bave djelatnostima iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

III. SVRHA PODSTICAJA

Na osnovu ovog Programa pozajmit će se sredstva za Mjeru broj 2. koja glasi: Pozajmljivanje za finansiranje uplate za PIO/MIO, oslobađanje hipoteka, regulisanje socijalnog stanja i za očuvanje postojećih radnih mjesta.

Pozajmljivanje po ovoj Mjeri vrši se za:

- izmirenje dugovanja privrednog društva za neuplaćene doprinose po osnovu PIO/MIO za-poslenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a istima nije plaćen radni staž,

- oslobađanje hipoteka gdje se za vrlo mali iznos prodaje imovina privrednog društva koja ima višestruku vrijednost,

- za rješavanje socijalnog statusa zaposlenika ili očuvanje postojećih radnih mjcslji.

IV. SREDSTVA PREDVIĐENA ZA POZAJMLJIVANJE

Sredstva predviđena za provođenje ovog programa utroška sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. obezbijeđena su u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu i realocirana na račun namjenskog depozita uspostavljen kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa odgodom plaćanja (grace periodom) od 12 mjeseci i kamatnom stopom od 1,0%.

Dodijeljena sredstva korisnici vraćaju u minimalno 24 rate, a maksimalno 60 rata, što zavisi od visine dodijeljenih sredstava. Početak povrata prve rate sa pripadajućom kamatom i dinamika sljedećih rata, kao i drugi bitni elementi, bit će definisani ugovorom.

Maksimalan iznos novčanih sredstava iz Tablice broj 1. Programa ne odnosi se na privredna društva koja apliciraju za dodjelu kreditnih sredstava iz tačke 6. podtačka 2. ovog Programa. Od cjelokupnog iznosa sredstava predviđenih Programom, za realizaciju Mjere 2. predviđeno je ukupno 1.000.000,00 KM.

Broj rata vraćanja sredstava određivat će se proporcionalno dobijenim sredstvima, u skladu sa podacima iz Tablice broj 1.

Privrednim društvima koja blagovremeno vrše povrat dobijenih sredstava, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, na njihov zahtjev, može predložiti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine donošenje odluke o oslobađanju povrata ostatka duga u iznosu od 20% od glavnice.

V. SADRŽAJ PROGRAMA

V.l. Program koji se kandiduje mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

- naziv i adresa privrednog društva,       

- kontakt-osoba, tel/fax, e-mail,

- identifikacioni broj,

- transakcijski broj,

- pravni status,

- iznos sredstava koja se traže od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,

- ciljevi koji će biti realizirani ovom investicijom.

V.2. Uz kandidovani program, obavezno je priložiti i sljedeće dokumente:

- zahtjev za kredit

- obrazloženje

- odgovarajuće priloge

VI. KANDIDOVANJE PROGRAMA 

Pisani zahtjev za kredit i cjelokupna dokumentacija podnosi se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na memorandumu društva, potpisan od ovlaštenog lica, sa preciznom namjenom kreditnih sredstava, iznosom i rokovima otplate.

Podnosilac zahtjeva dokumentaciju dostavlja u neprovidnoj koverti, sa imenom, adresom, pečatom i potpisom podnosioca zahtjeva, na sljedeću adresu: Federalno ministarstvo energije, rudar-stva i industrije, Alekse Šantića bb, 88000 Mostar, na kojoj će jasno pisati "Javni oglas za kandidovanje programa utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja - ne otvarati".

Ovaj oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list". Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: