Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane Mrsovo u opštini Rudo

Izvor: Nezavisne novine, 27.06.2013.

COMSAR ENERGY HIDRO d.o.o.                            MBS: 57-01-0297-12

Vase Pelagića 6                                                           Okružni privredni sud u Banjoj Luci

Banjaluka                                                                     Šifra djelatnosti: 42.91

Telefon: +387 51 223 736                                            JIB:4403S182S0002

Fax: +387 51 223 730                                                  Osnovni kapital: 1.955.830.00 KM

Email: office@comsar.ba                                            Ž.R. 5517902220336182 UniCredrt Bank a.d.

 

Broj: 502/13.

Datum: 25.06.2013.

Predmet: Obavještenje o podnošenju zahtjeva za odobrenje Studije uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane "Mrsovo" u opštini Rudo.

 

OBAVJEŠTENJE

1. Projekat Hidroelektrane "Mrsovo" na rijeci Lim, snage 36,8 MW, lociran je na području opštine Rudo.

2. Studijom uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane "Mrsovo" opisana je lokacija i područje uticaja hidroelektrane na životnu sredinu, izvršena ocjena stanja životne sredine, navedeni podaci o projektu, te opisani mogući uticaji projekta na životnu sredinu. Istaknuto je da se realizacijom predmetnog projekta mogu obezbijediti potrebni uslovi za zaštitu životne sredine, te da je predmetni projekat svojom funkcijom i tehničkim rješenjem bezbjedan u smislu uticaja na životnu sredinu, uz obavezu investitora da ispoštuje sve mjere sprečavanja, smanjivanja i ublažavanja štetnih uticaja na životnu sredinu, koje su naložene u studiji, tokom izgradnje i u eksploataciji hidroelektrane. Takode je obavezno provođenje monitoringa uticaja na životnu sredinu. Izrađivač studije je "Projekt" a.d. Banjaluka.

3. Besplatan uvid javnosti u zahtjev i Studiju uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane "Mrsovo" obezbijeden je u prostorijama opštine Rudo (šalter-sala).

4. Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane "Mrsovo" biće održana 14.08.2013. godine s početkom u 10 časova, u prostorijama Doma kulture u Rudom (mala sala).

5. Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana od dana održavanja javne rasprave podnijeti nosiocu projekta primjedbe i mišljenje u vezi sa zahtjevom i studijom uticaja, u pisanoj formi.

6. Adresa na koju se mogu dostaviti mišljenja i primjedbe iz prethodne tačke:

Ministarstvo za prostorno uređenje,

građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1

78000 Banjaluka

Investitor

"COMSAR ENERGY HIDRO" d.o.o.

Banjaluka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: