Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2013. godinu

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 25, 27.06.2013.

Vlada Kantona Sarajevo

 

Na osnovu člana 6. Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/12 i 15/13) i čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 25. sjednici održanoj 13.06.2013. godine, donijela je

 

ODLUKU O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2013. GODINU

 

I. OPĆE ODREDBE

I.    (Predmet)

Ovom odlukom utvrđuje se iznos novčanih podsticaja, minimalni uslovi za početak proizvodnje, minimalni uslovi za investiranje i rokovi podnošenja zahtjeva za kalendarsku 2013. godinu.

 

II. NOVČANI IZNOSI, USLOVI I ROKOVI

II (Novčani iznosi, uslovi i rokovi)

 

R.br.

Modeli podsticaja proizvodnji

Obračunska jedinica (mliječna krava, priplodno grlo, tovno june, ha.. )

Minimalni uslovi za početak proizvodnje/in vestiranje

Novčani iznos podsticaja po

jedinici proizvodnje za neregistrovane kandidate KM

Novčani iznos podsticaja po jedinici proizvodnje za registrovane kandidate (dopunska djelatnost) KM

Novčani iznos podsticaja po

jedinici proizvodnje za registrovane kandidate KM

Rok za podnošenje zahtjeva

1

Animalna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

a)

Farma mliječnih krava koja je u sistemu otkupa mlijeka (400 1 - 1300 1) Farma mliječnih krava (preko 1300 1)

Mliječno grlo

2

119,00 133,00

136,00 152,00

170,00 190,00

15 dana po završetku godišnjeg kvartala

b)

Farma mliječnih krava koja nije u sistemu otkupa mlijeka

Mliječno grlo

2

210,00

240,00

300,00

01.08. do 31.08. 2013.

c)

Vlastiti uzgoj teladi namijenjen daljem tovu

Tele starosti do 6 mjeseci

2

140,00

160,00

200,00

1 mjesec po rođenju teleta

d)

Vlastiti uzgoj priplodnih

junica za remont osnovnog stada mliječnih

krava ili za proširenje osnovnog stada mliječnih krava

Priplodna junica

1

350,00

400,00

500,00

20.12. 2013., a zahtjev se podnosi po utvrđenoj gravidnosti junice od najmanje 4 mjeseca gravidnosti a najviše sa 8 mjeseci gravidnosti

e)

Farma za tov junadi

Tovno june

3

280,00

320,00

400,00

10 dana po ubacivanju u tovni turnus, a najkasnije do 20.12. 2013.

f)

Farma ovaca

Ovce (ovce, ovnovi i jagnjad starija od 6 mjeseci)

40

28,00

32,00

40,00

Od 15.10. do 01.11. 2013.

g)

Farma koza samo u stajskom uzgoju ili pod nadzorom u ograđenim prostorima

Koze (koze, jarci i jarići stariji od 6 mjeseci)

25

28,00

32,00

40,00

Od 15.10. do 01.11. 2013.

h)

Farma za tov svinja

Tovno grlo

20

14,00

16,00

20,00

10 dana po ubacivanju u tovni turnus, a najkasnije do 20. 12.2013.

i)

Farma za tov piladi

Tovno pile

3000 komada po turnusu

0,168

0,192

0,26

10 dana po ubacivanju u tov, a najkasnije do 25.12. 2013.

j)

Inkubacijska proizvodnja jednodnevnih pilića

Jednodnevno pile

10.000

komada po kvartalu

0,056

0,064

0,08

10 dana po početku godiš­njeg kvartala

k)

Farma koka nosilja

Koka nosilja (osamnesto ne-deljna pilenka)

1000 komada u toku godine

0,7

0,8

1,00

20 dana po nabavci pilenki odnosno jednodnevnih pilića, a najkasnije do 20.12. 2013. godine

1)

Pčelinjak

Pčelinje društvo

Minimalno 30 a maksimalno 200

15,4

17,6

22,00

Od 01.08.do 31.08. 2013.

m)

Organizovani otkup svježeg mlijeka

Litar mlijeka

25 000 litara po kvartalu

/

/

0,09

15 dana po završetku godišnjeg kvartala

n)

Proizvodnja sirove vune

kg vune

100

0,7

0,8

1,00

Od 01.07. do 31.07. 2013.

2

Biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

a)

Ratarska proizvodnja

 

 

 

 

 

 

1)

Zasijane površine merkantilnim žitaricama

ha

Minimalno 0,6 ha a ako je

na više parcela svaka parcela treba biti najmanje 0,2 ha

560,00

640,00

800,00

Od 15.05. do 30.06.2013. proljetni rok od 01.10.do 15.11. 2013. jesenji rok

2)

Zasijane površine heljdom

ha

Minimalno 1,0 ha a ako je

na više parcela svaka parcela treba biti najmanje

350,00

400,00

500,00

Od 15.05. do 30.06. 2013.

3)

Zasijane površine ljekovitim biljem

ha

Minimalno 0,3 ha a ako je

na više parcela svaka parcela treba biti najmanje

0,1 ha a maksimalno 10 ha

560,00

640,00

800,00

Od 15.05.do 30.06. 2013.

b)

Povrtlarska proizvodnja

 

 

 

 

 

 

1)

Zasijane površine merkantilnim krompirom

ha

Minimalno 0,3 ha a ako je

na više parcela svaka parcela treba biti najmanje

0,15ha a maksimalno 10 ha

1.750,00

2.000,0

2.500,00

Od 01.05.do 30.06. 2013.

2)

Zasijane površine ostalim povrtnim kulturama

ha

Minimalno 0,2 ha jedne povrća a ako

je na više parcela svaka parcela treba biti najmanje

0,1 ha a maksimalno 8 ha

1.400,00

1.600,00

2.300,00

Od 01.05.do 30.06. 2013.

c)

Plastenicka Proizvodnja

2

m

Minimalno 200 m2 jedne vrste kulture a koja može biti zastupljena

u više plastenika

0,7

0,8

1,00

Od 01.06. do 30.06. 2013.

d)

Voćarska proizvodnja

 

 

 

 

 

 

1)

Zasnivanje novih zasada krošwastog voća

ha

Minimalno 0,3 ha jedne vrste voća a ako je na više parcela jedna parcela ne može biti manja od 0,1 ha

Poluintenzivni 3.500,00 intenzivni 4.900,00

Poluintenzivni 4.000,00 intenzivni 5.600,00

Poluintenzivni 5.000,00 intenzivni 7.000,00

Do 30.06.2013. proljetni rok od 01.10. do 15.11. 2013. jesenji rok

2)

Održavanje zasada krošwastog voća

ha

0,2 ha jedne kulture

1.050,00

1.200,00

1.500,00

Do 30.06. 2013.

3)

Zasnivanje novih zasada jagodicastog voća

ha

Minimalno 0,1 ha jedne vrste voća na jednoj parceli

2.800,00

3.200,00

4.000,00

Do 30.06. 2013. proljetni rok od 01.10. do 15.11. 2013. jesenji rok

 

4)

Realizacija proizvodnje krošwastog voća

kg

5000 kg u toku godine

0,105

0,12

0,15

Od 01.10. do 30.11. 2013.

5)

Realizacija proizvodnje jagodičastog voća

kg

500 kg u toku godine

0,28

0,32

0,40

Od 01.08. do 30.09. 2013.

3.

Gljivarska proizvodnja

 

 

 

 

 

 

a)

U okviru gljivarske proizvodnje podstiče se proizvodnja gljiva u zatvorenom prostoru

Tona komposta

10

35,00

40,00

50,00

10 dana po početku godiš­njeg kvartala

4.

Organska proizvodnja

 

 

 

 

 

 

a)

U okviru organske proizvodnje

podstiče se certificiranje organske proizvodnje u tekućoj godini

certificiranje

 

Umanjen 30%

Umanjen 20%

Cijeli iznos

30.11. 2013.

II

Model kapitalnih ulaganja

 

 

 

 

 

 

1.

U okviru modela kapitalnih ulaganja započetih u tekućoj godini podstiče:

 

 

 

 

 

 

a)

Izgradnja objekata započeta u tekućoj godini sa završenim grubim građevinskim radovima preko 50% i to za:

 

 

 

 

 

 

1)

Stalski objekti za uzgoj goveda, ovaca, koza i svinja u okviru poljoprivrednog gazdinstva u osnovici objekta

2

m

100

49,00

56,00

70,00

30.11.2013.

2)

Stalskih kapaciteta za uzgoj perdi za upotrebnu površinu objekta

2

m

100

49,00 za osnovicu objekta, a 24,50 za upotrebnu površinu na spratu

56,00 za osnovicu objekta, a 28,00 za

upotrebnu površinu na spratu

70,00 za osnovicu objekta a 35,00 za upotrebnu površinu na spratu

30.11.2013.

3)

Objekti za skladištenje, hlađenje i sušenje poljoprivrednih proizvoda u okviru poljoprivrednog gazdinstva

2

m

100 a max 1000

42,00 za osnovicu objekta, a 21,00 za upotrebnu površinu na spratu

48,00 za osnovicu objekta, a 24,00 za

upotrebnu površinu na spratu

60,00 za osnovicu objekta, a 30,00 za upotrebnu površinu na spratu

30.11.2013.

4)

Izgradnju ribnjaka

2

m

100

42,00

48,00

60,00

30.11.2013.

b)

Rekonstrukcija štalskih objekata za uzgoj goveda, koza, ovaca i peradi u cilju usklađivanja sa Pravilnikom o mjerama za unaprjeđenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo

2

m

50

49,00

56,00

70,00

30.11.2013

2

U okviru modela kapitalnih ulaganja podstiče se kupovina u tekućoj godini:

 

 

 

 

 

 

a)

Kupovina poljoprivrednog zemljišta isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, a u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje

ha

0,5

Njiva 1.050,00 livada 700,00 pašnjak 560,00

Njiva 1.200,00 livada 800,00 pašnjak 640,00

Njiva 1.500,00 livada 1.000,00 pašnjak 800,00

30.11.2013.

b)

Novog staklenika ili plastenika

Po računu

Minimalno 200 m2

17,5%

20%

25%

30.11.2013.

c)

Nove poljoprivredne mehanizacije i priključnih sredstava

Po računu

kom.

17,5%

20%

25%

30.11.2013.

d)

Nove opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji

Po računu

kom.

17,5%

20%

25%

30.11.2013.

e)

Priplodnih junica za formiranje ili proširenje osnovnog stada mliječnih krava

Priplodna junica

5

420,00

480,00

600,00

30.11.2013.

 

III

(Izuzeci)

(1) Izuzetno od rokova utvrđenih ovom odlukom za proizvodnje za koje su se zahtjevi trebali podnijeti prije nego što je ova odluka stupila na snagu isti se mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(2) Izuzetno od rokova utvrđenih ovom odlukom za zahtjeve koji su ranije podneseni potrebno je da imaju zapisnički konstatovan početak i obim proizvodnje od strane službenika Odjeljenja za poljoprivredne stručne poslove Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Odjeljenje)

 

IV

(Prenesene proizvodnje)

(1) Za kvartalne proizvodnje koje se završavaju u 2013. godini, a rok podnošenja zahtjeva prelazi u 2014. godinu zahtjevi rješavat će se u skladu sa Odlukom o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak roizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2014. godinu (u daljem tekstu: odluka za 2014. godinu).

(2) Za proizvodnje koje se zbog ciklusa proizvodnje završavaju u 2014. godini podneseni zahtjevi rješavavat će se u skladu sa Odlukom za 2014. godinu.

 

III. FINANSIJSKA SREDSTVA

V (Zakonom utvrđena visina novčanih sredstava)

(1) Članom 4. Zakona utvrđeno je da se za realizaciju novčanih podsticaja novčana sredstva obezbjeđuju u Budžetu Kantona Sarajevo i iz drugih izvora.

(2) Članom 5. Zakona utvrđeno je da visina novčanih sredstava koja se obezbjeđuju iz Budžeta je od 0,5 do 2% od poreznih i neporeznih prihoda u budžetu za tekuću godinu.

VI

(Novčana sredstva)

Finansijska sredstva za realizaciju ove odluke planirana su Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu u okviru pozicije Razvoj poljoprivrede - novčani podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

VII (Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

VIII

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 02-05-17477-22/13

13. juna 2013. godine

Sarajevo

Premijer

Suad Zeljković, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: