Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Poziv za razvojna i primijenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima

Izvor: eKapija.ba, 11.07.2013.
R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 
 
NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA RAZVOJNA I PRIMIJENJENA
ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI I RURALNIM PODRUČJIMA 
 
Sukladno Zakonu o poljoprivredi («Narodne novine» br. 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12), Ministarstvo poljoprivrede putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP) utvrđuje politiku i uvjete financiranja razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima, kojima je cilj povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.
 
Opći uvjeti natječaja:
 
- Ponude se podnose isključivo na Obrascu Vijeća za istraživanja u poljoprivredi - za prijavu razvojnih i primijenjenih istraživanja koji se nalazi na web-stranicama Ministarstva
poljoprivrede:
http://www.mps.hr/UserDocsImages/VIP/Obrazac%20Vijeća%20za%20istraživanja%20u%20poljoprivredi%20za%20prijavu%20razvojnih%20i%20primijenjenih%20istraživanja%20%202013%20.doc
 
 
- Odabir VIP projekata za financiranje izvršiti će se nakon provedene dvostruke recenzije (znanstvena i stručna recenzija). Prihvaćeni će biti samo VIP projekti iz prioritetnog područja
istraživanja u 2013. godini.  
- Prioritetno područje istraživanja u 2013. godini u Republici Hrvatskoj je:
 
1. Unaprjeđenje tehnologije u održivim sustavima poljoprivredne proizvodnje
 
Posebni uvjeti natječaja:
 
- Razmatrat će se samo projekti koji su osigurali više od 10% sufinanciranja iz drugih izvora (privatnog sektora, jedinica lokalne samouprave, županije i sl.). Prednost će imati projekti koji su osigurali veći udio  sufinanciranja iz drugih izvora.  
       
Struktura bodova 
 
 

Postotak sufinanciranja

Bodovi

> 10% a < 15%

1

≥ 15% a < 20%

2

≥ 20% a < 25%

3

≥ 25% a < 30%

4

≥ 30% a < 35%

5

≥ 35% a < 40%

6

≥ 40% a < 45%

7

≥ 45%

8

 
- Razmatrati će se sufinanciranje projekata u trajanju od jedne godine.
- Najviši iznos koji se može odobriti za sufinanciranje cijelog VIP projekta od strane  Ministarstva  iznosi 100.000,00 kn (bruto).
- Voditelji projekata smiju prijaviti samo jedan VIP projekt.
- Voditelji projekata su stručnjaci iz predloženog područja istraživanja, najmanje doktori znanosti koji imaju tijekom 2011., 2012. ili 2013. godine objavljen najmanje 1 znanstveni rad iz područja istraživanja. 
 
Neće se razmatrati: 
- Ponude projekata koje nisu u skladu s prioritetnim područjem istraživanja u 2013. godini. 
- Prijave voditelja VIP projekata i tehnologijskih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja  i sporta koji su u tijeku.
- Ponude projekata iz područja proizvodnje duhana. 
 
Pravo prijave: 
 
- Uz znanstvene i stručne ustanove, pravo prijave na natječaj imaju i druge pravne osobe, ali  uz poštivanje svih ostalih uvjeta iz teksta natječaja. 
- Ponude projekata potrebno je dostaviti u 4 primjerka. 
 
Rok za podnošenje ponuda je 6. rujna 2013. godine. Ponude istraživačkih projekata dostavljaju se isključivo poštom na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede - Tajništvo VIP-a, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: «VIP-NATJEČAJ 2013. - NE OTVARATI». 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: