Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2019. 09:33

Obavijest o prijavi namjere koncentracije privrednih subjekata Vitinka a.d. Zvornik i Vitaminka a.d. Banjaluka

Izvor: Nezavisne novine, 27.06.2019.

Broj: UP-01-26-1-010-7/19

Sarajevo, 24.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 25, a u vezi sa članom 16, stav (4) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) Konkurencijsko vijeće daje

 

OBAVJEŠTENJE

o prijavi namjere koncentracije

 

1. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 29.04.2019. godine pod brojem: UP-01-26-1-010-1/19, zaprimilo zajedničku prijavu namjere koncentracije privrednih subjekata "Vitinka" a.d. Zvornik, Drinska dva 30, 75 413 Kozluk i "Vitaminka" AD Banjaluka, Braće Pišteljića broj 22, 78 000 Banjaluka.

2. Pravni osnov predmetne namjere koncentracije predstavlja "Pismo o namjerama", potpisano dana 18.04.2019. godine između (prvog) fizičkog lica, koji neposredno kontroliše (kroz društvo "Sinovi i oci" d.o.o. Banjaluka) privredni subjekt "Vitinka" a.d. Zvornik i (drugog) fizičkog lica kao većinskog vlasnika (76,6% udjela) privrednog subjekta "Vitaminka" a.d. Banjaluka, kojim saglasno konstatuju da postoji obostrana zainteresovanost strana potpisnica za sricanje kontrole nad privrednim subjektom "Vitaminka" a.d. Banjaluka, uključujući i mogućnost formiranja društva sa poseouom namjenom.

3. Predmetna koncentracija će, prema podacima iz prijave namjere koncentracije, imati efekat na relevantnom tržištu proizvodnje i prodaje osvježavajućih bezalkoholnih negaziranih pića na teritoriji Bosne i Hercegovine.

4. Konkurencijsko vijeće poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na navedenom relevantnom tržištu ili druge privredne subjekte koji djeluju na drugim tržištima, na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat, te druge in¬stitucije ili udruženja koje imaju odgovarajuća saznanja o relevantnom tržištu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja u vremenskom roku od sedam dana, na adresu - Dubrovačka 6, 71 000 Sarajevo, ili faks 033 251 408.

5. Ova obavijest će biti objavljena u dnevnim novinama i na internet stranici Konkurencijskog vijeća (www.bihkonk.gov.ba )

 

Predsjednica mr Arijana Regoda-Dražić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: