Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za podzemnu garažu sa 51 parkirnim mjestom, koja se nalazi u ul. Žrtava srebreničkog genocide bb, grad Bihać

Datum objave: 09.10.2019. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Broj: 11 -23-8530-UР-1/19

Bihać, 30.09.2019.godine 11/6

 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona rješavajući po zahtjevu inveslitora EUROSTANOVI d.o.o. Bihać za izdavanje okolišne dozvole, u skladu sa članom 36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 38/09) objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u predmet broj: 11-23-8530-UP- l19. koji se vodi kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko- sanskog kantona po zahtjevu investitora EUROSTANOVI d.o.o. Bihać za izdavanje okolišne dozvole za podzemnu garažu sa 51 parkirnim mjestom, koja se nalazi u ul. Žrtava srebreničkog genocide bb, grad Bihać, na parcel označenoj k.č. broj: 4517/5 k.o. Bihać Grad.

 

Uvid u predmet može se izvršiti u periodu od 30 dana od dana objave Javnog poziva, u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša-Odjeljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, u ul. Alije Đerzeleza broj 2. Bihać, III spral.

Primjedbe i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ul. Alije Đerzeleza broj 2, Bihać.

 

Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu:

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona,
ul. Alije Đerzeleza broj 2. 77 000 Bihać

 

 

MINISTAR

Adnan Alagić, dipl.mg.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: