Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za farmu za tov junadi u mjestu Završje

Datum objave: 27.01.2020. 09:26 / Izvor: Akta.ba, 22.01.2020.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

sij 22, 2020 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Broj: 03-19-48/20

Kiseljak, 21.01.2020. godine

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“SI. novine SBK/KSB”. broj: 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Marijanom Galić iz Zagorica, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

 

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za farmu za tov junadi u mjestu Završje.

 

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 06.02.2020. godine sa početkom u 12.00 sati.

 

Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine)

2.  Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,

3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.

 

1. Diskusija.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 29 Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: