Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavijest o održavanju opće javne rasprave o Nacrtu odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom

Datum objave: 30.01.2020. 10:55 / Izvor: Večernji List, 30.01.2020.

Bosna i Hercegovina

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

 

 

 

U skladu sa članom 4.7 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02,13/03, 76/09 i 1/11) i članom 14. Pravilnika o licencama -prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 30. januara 2020. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke po zahtjevu "INOZEMNI CENTAR TRGOVINE"d.o.o. Široki Brijeg za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Zainteresirana lica mogu bez naknade dobiti Nacrt odluke u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.   

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/11, u srijedu 5. februara 2020. godine sa početkom u 14:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 6. februara 2020. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: