Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o opštoj raspravi o Nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede

Izvor: Oslobođenje, 16.09.2014.

REGULATORNA KOMISIJA ZA

ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K

 

 

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 12.09.2014. godine, upućuje

 

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti

iz sektora naftne privrede

 

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 66/13), kojim je predviđeno da će FERK obavljati i poslove propisane mu drugim zakonima i propisima iz oblasti energije. Tako su određene nadležnosti FERK-a utvrđene i Zakonom o naftnim derivatima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/14), među kojima je i izdavanje ili oduzimanje licenci za obavljanje energetskih djelatnosti, pri čemu FERK osigurava nediskriminiranje, efikasnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta naftnih derivata, obraćajući posebnu pažnju na sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima.

Kako je navedenim zakonom propisana i obaveza FERK-a donošenja pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede, u roku od 30 dana od dana usvajanja izmjena statuta FERK-a, usaglašenih sa odredbama tog zakona, FERK je usvojio nacrt istog.

Usvojeni Nacrt pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede omogućava pregled i razumijevanje postupka za izdavanje, obnovu, izmjenu i dopunu, te oduzimanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede, kriterije za izdavanje, uslove, vrste, sadržaj i period važenja dozvola, kao i način vođenja registra izdatih i oduzetih dozvola, te način njihovog nadgledanja.

 

Zbog svega navedenog, pozivamo vas na učestvovanje na opštoj raspravi FERK-a o Nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na Nacrt pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede u periodu od dana objavljivanja obavještenje do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani.

FERK će održati opšte rasprave o Nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede dana 30.09.2014. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, sa početkom u 11:00 sati, i dana 02.10.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo, La Benevolencije 8 sa početkom u 11:00 sati.

Na opšte rasprave mogu doći sva zainteresovana pravna i fizička lica, kojima će se pružiti mogućnost davanja komentara na Nacrt pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licćnci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

Kopiju Nacrta pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede i Obrazloženja uz Nacrt pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede, možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba  do 03.10.2014. godine do 12:00 sati.

FERK će na svojoj internetskoj stranici objaviti primljene komentare i izvještaj voditelja postupka sa održanih opštih rasprava.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: