Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 12:14

Drugi ponovljeni javni poziv za učešće u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

Izvor: Akta.ba, 09.12.2020.

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19), Sporazuma o realizaciji IX Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-30-016111-20 od 14.08.2020.godine i broj: 01-45-575/20 od 11.08.2020. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona   objavljuje,

           

II PONOVLJENI JAVNI POZIV

za učešće u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

 

1.         Pravo učešća

Pravo učešća u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica (u daljem tekstu Program)  imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona.

 

2.         Poticajna sredstva

 Finansijska sredstva za podršku sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, u iznosu od 782.000,00 KM.

 Ova sredstva se usmjeravaju za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža sa osobama VSS, koje se nalaze na Konačnim listama kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), broj:  15/1-37-015288-kl-20 od 10.08.2020.godine, i broj: 15/1-37-15288-II-K/20 od 16.11.2020.godineu, trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Konačnoj listi kandidata), radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.

Poslodavcu će se sufinansirati sredstva  bruto iznos od 339,21 KM mjesečno, po osobi.       

 

3.         Pregled zanimanja osoba sa konačnih listi kandidata Ministarstva a koji su ostali ne raspoređeni po predhodnim javnim pozivima                

Redni broj

Zanimanje

 

1

Bachelor - inžinjer hemijske tehnologije

1

2

Bakalaureat/bachelor mašinstva

2

3

Bachelor ekonomije

2

4

Bachelor ekonomije za bankarstvo, osiguranje i finansije

1

5

Bachelor engleskog jezika i književnosti

2

6

Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti

1

7

Bachelor filozofije-sociologije

1

8

Bachelor glumac

1

9

Bachelor historije

1

10

Bachelor- inžinjer sigurnosti i pomoći

1

11

Diplomirani pravnik

2

12

Bachelor prava

2

13

Bachelor primjenjene hemije

3

14

Bachelor razredne nastave

1

15

Bachelor sigurnosnih i mirovnih studija

1

16

Bachelor socijalnog rada

1

17

Bachelor turskog jezika i književnosti

1

18

Bachelor-inžinjer agronomije

2

19

Bachelor-inžinjer elektrotehnike

5

20

Bachelor-inžinjer geologije

3

21

Diplomirani inženjer geologije

1

22

Bachelor-inžinjer građevinarstva

3

23

Bachelor-inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije

3

24

Bachelor-inženjer prehrambene tehnologije

2

25

Diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije

1

26

Bachelor-inžinjer rudarstva

1

27

Bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju

2

28

Bachelor-inžinjer sigurnosti i pomoći

3

29

Bachelor-inžinjerstva zaštite okoline

1

30

Bakalauerat/bachelor forenzike

1

31

Bakalaureat međunarodnih odnosa i diplomatije

1

32

Bakalaureat/bachelor inženjer informatike

1

33

Bakalaureat/Bachelor sigurnosnih i mirovnih studija

1

34

Diplomirani fizioterapeut

3

35

Diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

1

36

Diplomirani inženjer saobraćaja

1

37

Diplomirani inženjer drumskog saobraćaja

1

38

Diplomirani inžinjer saobraćaja - drumski i gradski  saobraćaj

2

39

Diplomirani medicinski tehničar/sestra

2

40

Diplomirani politolog iz oblasti sigurnosti

1

41

Magistar farmacije

4

42

Prvostupnik (Bachelor) inženjer obnovljivih izvora energije

1

43

Prvostupnik (Bachelor) kriminalistike

1

 

 

72

 

4.         Potrebna dokumentacija za učešće u Programu:

•          zahtjev za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog  odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, osoba VSS, koji se nalaze na konačnim listama kandidata Ministarstva,

•          obrazac «potrebe za osobama  za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterima», za koje se podnosi zahtjev (forma zahtjeva i obrasca je dostupna u nadležnim biroima za zapošljavanje i web stranici: Vlade TK: www.vladatk.ba, i Službe: www.szztk.ba),

•          broj  računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,

•          posljednja specifikacija o isplaćenim plaćama - osim za organe državne službe i javne ustanove.

Poslodavci koji nemaju zaposlenika prijavljenih na jedinstveni porezni sistem, te poslodavci koji svojom djelatnošću nisu u mogućnosti osigurati osobi sticanje radnog iskustva, potrebnog za rad na određenim radnim mjestima, njihove stručne spreme ili za polaganje stručnog ispita, ne mogu učestvovati u ovom Programu.

 

5.         Prioritet kod odobravanja sredstava 

Kod odobravanja sredstava, namijenjenih za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, osobama iz ciljne grupe, ukoliko potražnja poslodavaca bude veća za određena zanimanja, nego što ima osoba na listi za tim zanimanjem, prioritet će imati poslodavci koje je i sam kandidat prethodno prihvatio.

 

6.         Način isplate sredstava

Služba će poslodavcima isplatu sredstava vršiti, nakon zaključivanja ugovora  i dostavljanja ostale dokumentacije (ugovor zaključen između poslodavca i osobe na stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonetra, dokaz da je osoba na stručnom osposobljavanju / volonterskom stažu osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti - obrazac JS 3120 i izjave osobe na stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volontera da je upoznata sa uvjetima programa) sukcesivno, u mjesečnim ratama od 339,21 KM, po osobi, bruto, u trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Ugovoru o sufinansiranju obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža), uz obavezu poslodavca da osobi na stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonteru  isplati neto iznos, za svaki mjesec  250,00 KM, kao naknadu za ishranu i prevoz, a preostali iznos  od 89,21 KM se uplaćuje na ime plaćanja pripadajućih obaveza (doprinos za zdravstveno osiguranje 4%, porez na dohodak, doprinos za PIO 6%, poseban porez za zaštitu od posljedica elementarnih nepogoda 0,5%, posebna vodna naknada 0,5%, naknada po odluci PIO za slučaj prof.oboljenja).

Poslodavac je u obavezi pravdati dobijena sredstva  za svaki mjesec.

 

7.         Prava i obaveze

Prava i obaveze između Službe i poslodavca, regulisaće se međusobnim ugovorom, u skladu sa Programom i javnim pozivom.

 

8.         Prijava na javni poziv

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom „Prijava na javni poziv za učešće u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica», birou za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca ili Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona,  ul. Bosne Srebrene do broja 31., 75 000 Tuzla.  

Javni poziv se objavljuje dana 09.12.2020.godine, na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba, na web stranici Službe, www.szztk.ba i oglasnim pločama biroa za zapošljavanje u svim grad / općina TK.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Obrasci za apliciranje za učešće u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, dostupni su na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba i na web stranici Službe, www.szztk.ba., u nadležnim općinskim biroima za zapošljavanje i Službi 

 

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje.

Konačne rang liste će biti objavljene na  web  stranici  Službe: www.szztk.ba

                                     

PROGRAM

JAVNI POZIV

IZJAVA

OBRAZAC ZA POSLODAVCA

ZAHTJEV ZA POSLODAVCA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: