Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 09:10

Javni poziv za uvid u Glavni projekat radi izjašnjenja u Glavnom projektu za izgradnju stambenog objekta u ulici Stjepana Tomaševića bb, općina Jajce

Izvor: Akta.ba, 10.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA 

OPĆINA JAJCE

Služba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova

Broj: 03-19-4-114/20

Datum: 08.12.2020.godine

 


Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“ br.11/14), Služba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje:

 

JA V N I P O Z I V

na uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja

 

  1. Pozivamo jedinicu lokalne samouprave, kao i vlasnike ili posjednike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini, kao i vlasnike i posjednike i nositelje stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom ili se nalazi u neposrednoj blizini nekretnine, označene kao k.p.br. 319, pl.br. 44, k.o. Jajce I, za koju se izdaje urbanistička saglasnost za izgradnju stambenog objekta u ulici Stjepana Tomaševića b.b., općina Jajce, podnositelju zahtjeva Jelić Nebojši, zastupan po punomoćnici Čano Silvani iz Jajca, Vukovarska br.4 da izvrše uvid u Idejni projekat, radi izjašnjavanja u ovom upravnom postupku.
  2. Uvid se može izvršiti lično ili putem punomoćnika dana 21.12.2020.godine u periodu od 11:00 do 13:00, u zgradi Općine Jajce ( kancelarija br.46).
  3. Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku.
  4. Ako stranke u postupku ne pristupe uvidu u Idejni projekat u određenom roku, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u Idejni projekat, te ista iz tog razloga ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak izdavanja urbanističke saglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“ br.11/14).

Dostavljeno:
-
Nebojša Jelić, putem punomoćnice

Čano Silvana, Vukovarska br.4. - web stranica Općine Jajce
- oglasna tabla Općine Jajce
- u spis

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

Pomoćnica načelnika Dunja Lučić, dip.ing.arh.

 

JAVNI POZIV - JELIĆ NEBOJŠA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: