Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 09:00

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu Laminci 1 i Malu solarnu elektranu Laminci 2, Grad Gradiška

Izvor: Glas Srpske, 17.12.2020.

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

TREBINJE

 

Broj: 01-469-3/20

Datum: 16.12.2020. godine

 

Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16 i 112/17), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu "Laminci 1" i Malu solarnu elektranu "Laminci 2"

 

Privredno društvo "POSITIVE" d.o.o. Gradiška, podnijelo je dana 04.12.2020. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) zahtjeve za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu "Laminci 1" i Malu solarnu elektranu "Laminci 2", Grad Gradiška.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije utvrđeno je da su zahtjevi kompletni i da sadrže:

• popunjene originalne obrasce zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i

• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenih zahtjeva.

Status umješača u postupcima izdavanja sertifikata za proizvodna postrojenja Mala so- larna elektrana "Laminci 1" i Mala solarna elektrana "Laminci 2", Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupcima i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje sertifikata. Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenih zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podnesene zahtjeve koji su objavljeni na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.

Komentari na podnesene zahtjeve, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupcima dostavljaju se najkasnije do 22.12.2020. godine na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: