Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 08:39

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi projekata na otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini

Izvor: Akta.ba, 17.12.2020.

Na temelju članka 7. stavak (3) i (4) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/20, 13/20 i 23/20), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi projekata na

otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini

 

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije Zapadnoherecgovačke koje su uspješno ostvarile prijavu projekta na otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini da podnesu zahtjev za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi apliciranog projekata.

2. Visina potpore za prijavljen projekt iznosi do 2.000,00 KM po jednoj prijavi.

3. Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje:

- su registrirane u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

- su uspješno ostvarile prijavu projekta naotvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini,

- dostave uredno popunjen Obrazac zahtjeva (Obrazac 1) za potporu nakon uspješno prijavljenog projekta.

 

Prijava potencijalnih korisnika vrši se na sljedeći način:

- Potencijalni korisnik dostavlja popunjen obrazac zahtjeva za potporu (Obrazac 1) te isti dostavlja Ministarstvu zajedno sa sljedećom dokumentacijom:

- kopiju projektnog prijedloga/aplikacije (sažetak) koji je prijavio;

- dokaz o uspješno prijavljenom projektu.

Prateća dokumentacija dostavlja se elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu: info@mg-zzh.com.

Na temelju dostavljene dokumentacije Ministarstvo vrši provjeru ispunjavanja svih uvjeta definiranih Odlukom i Javnim pozivom.

Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke razmatra zaprimljene prijave potencijalnih korisnika i utvrđuje ispunjavanje uvjeta i kriterija za odobrenje financijskih sredstava, sačinjava izvješće s prijedlogom te isto dostavlja Ministru. Na prijedlog Stručnog povjerenstva Ministar donosi rješenje za svakog korisnika.

 Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnositelja zahtjeva.

Ministarstvo gospodarstva zadržava pravo produljenja roka za dostavljanje zahtjeva.

Ministarstvo gospodarstva će s podatcima iz zaprimljene dokumentacije postupati u skladu s propisima iz zaštite osobnih podataka.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti u Ministarstvu  – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162 od 9:00 do 14:00 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama “Večernji list”.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: