Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.12.2020. 16:00

Javni poziv za poticanje jesenje sjetve

Izvor: Akta.ba, 21.12.2020.

JAVNI POZIV ZA POTICANJE JESENE SJETVE

Datum: 21.12.2020. 12:19

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-04-1789-3/20

Datum, 17.12.2020.godine

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje jesenje sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, objavljenog 25.09.2020.godine u Dnevnom listu “Oslobođenj” i WEB stranici FMPVŠ i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine FBiH”, broj 24/20 i 27/20), te Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine TK”, broj 6/20), Načelnik Općine Kalesija, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za poticanje jesenje sjetve

 

Predmet Javnog poziva je dostava dokumentacije za poticanje jesenje sjetve (pšenice, raži i ječma) poljoprivrednih proizvođača sa područja Općine Kalesija za 2020.godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

 

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koji ispunjavaju slijedeće opće uslove:

– Da se nalaze na preliminarnoj listi korisnika dostavljenoj Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

– Da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba Općine Kalesija,

– Da su izvršili nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu (pšenice, raži ili ječma) u 2020. godini

 

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za jesenju sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma

Visina podrške za program poticanja jesenje sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku, ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Način utroška sredstava, kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije imenovane rješenjem Općinskog načelnika.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poljoprivredni proizvođači treba da dostave sljedeće:

1. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama izdatim od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje (original ili ovjerena fotokopija)

2. Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

3. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopiije) ili ovjerene kopije faktura sa dokazom o izvršenom plaćanju (sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava),

4. Po dvije neovjerene kopije svakog dokaza iz tačke 4. (kopije fiskalnih računa ili faktura)

 

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika će izvršiti odabir kandidata za dodjelu sredstava.

Zadatak Komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove na koju saglasnost daje Općinski načelnik.

Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kalesija i službenoj web stranici Općine Kalesija. Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste. O načinu i vremenu isplate posticaja za jesenju sjetvu korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Ovaj Javni poziv bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija, službenoj web stranici Općine Kalesija i putem Radija Feral. Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana poslednjeg objavljivanja.

 

Dokumentaciju u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Općine Kalesija ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Patriotske lige br. 15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:“Ne otvarati – po Javnom pozivu za poticanje jesenje sjetve “

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: