Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Novi Grad Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 23.09.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Općinsko vijeće Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja

 

Na osnovu člana 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/14), Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

 

1. Objavljuju se uslovi i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenih javnih priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u povodu Dana općine u 2014. godini, i to:

- Zlatna plaketa "Safet Hadžić"

- Srebrena plaketa "Safet Hadžić"

- Zahvalnica

2. Godišnje se mogu dodijeliti dvije zlatne plakete "Safet Hadžić" (jedna kolektivna i jedna pojedinačna), dvije srebrene plakete "Safet Hadžić" (jedna kolektivna i jedna pojedinačna) i 10 zahvalnica.

3. Javna priznanja Općine Novi Grad Sarajevo dodjeljuju se pojedincima, društvima, ustanovama, privrednim subjektima i drugim kolektivima koji rade i djeluju na području Općine, a mogu se dodijeliti i stranim državljanima, inostranim i međunarodnim organizacijama za izuzetan doprinos u razvoju određene oblasti ili više djelatnosti od značaja za Općinu, u skladu sa kriterijima utvrđenim u članu 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Grad Sarajevo.

4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu podnijeti pojedinci, privredni subjekti, ustanove, mjesne zajednice, udruženja i drugi organizacijski oblici i njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku, a obavezno sadrži:

- naziv predlagača i njegovo sjedište,

- ime i prezime osobe, odnosno naziv subjekta koji se predlaže za priznanje,

- šire podatke o zaslugama i djelima zbog kojih se predlaže sa prilogom dokumentacije, i

- naziv javnog priznanja za koje se predlaže.

Kod predlaganja treba imati u vidu da se općinska javna priznanja ne mogu dodijeliti izabranim općinskim zvaničnicima i zvaničnicima na višim nivoima vlasti sa područja Općine za vrijeme trajanja njihovih mandata. Općinska javna priznanja mogu se dodijeliti državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u općinskoj upravi samo za doprinos i ostvarene rezultate koje su postigli izvan redovnog obavljanja utvrđenih aktivnosti.

5. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se na adresu: Općina Novi Grad Sarajevo - Općinsko vijeće, s naznakom "Dodjela javnih priznanja", Bulevar Meše Selimovića 97, ili putem Pisarnice Općine Novi Grad Sarajevo, najkasnije do 17.10.2014. godine. Nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi ili podnijeti nakon isteka utvrđenog roka neće se razmatrati.

 

Sarajevo, 19. 9. 2014. godine

Predsjednik Komisije

Nazif Osmanović  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: