Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja općine Tuzla

Izvor: eKapija.ba, 22.09.2014.

Općina Tuzla

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja općine Tuzla

 

I. Pravo učešća za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava

Subvencionirana kreditna sredstva namijenjena su registrovanim pravnim i fizičkim licima (registrovana privredna društva kao i samostalne djelatnosti) koji će aplicirati za kredite putem Garantnog Fonda kod Udruženja za razvoj ''NERDA'' Tuzla.

II. Uslovi kredita

Iznos kredita: od 5.000 KM do 50.000 KM Period otplate: do 60 mjeseci Kamatna stopa (aktivna): 4%

Struktura korištenja kreditnih sredstava: 70% za investicione aktivnosti, a najviše 30% za obrtna sredstva.

Vrednovanje kreditnih zahtjeva vršit će se prema važećim kriterijima, pri čemu veći broj bodova nosi projekat koji donosi veći broj novozaposlenih odnosno veći broj zadržanih radnih mjesta, te projekat sa većim udjelom vlastitog učešća u ukupnoj investiciji i ostalo.

III. Uslovi i kriteriji za aplikante

Tražioci kredita trebaju ispunjavati slijedeće uslove (kriterije):

• Da se bave djelatnošću dopustivom prema kriterijima Garantnog fonda, što dokazuju dokumentom o registraciji, i da obavljaju tu djelatnost

• Da su registrovani na području općine Tuzla u skladu sa propisima nadležnog organa i da obavljaju osnovnu poslovnu djelatnost na području općine Tuzla

• Da imaju najmanje jedan finansijski izvještaj o poslovanju za prethodni period

• Krediti po subvencioniranoj kamatnoj stopi ne mogu se odobravati za realizaciju investicionih projekata čija je osnovna namjena kupovina zemljišta

• Subvencionirani krediti ne mogu se odobravati za investicione projekte koji se odnose na izgradnju poslovnih objekata za koju nije pribavljena validna građevinska dokumentacija u smislu odredbi Zakona o građenju

• Subvencionirani krediti ne mogu se odobravati za projekte koje poduzetnici realizuju u poslovnim objektima koji ne posjeduju odobrenje za upotrebu, odnosno ne mogu se odobriti zahtjevi za kredit poduzetnika koji posluju u nelegalno izgrađenim poslovnim prostorima.

IV. Podnošenje aplikacija

Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:

Udruženje za razvoj NERDA Tuzla,

Ulica M. i Ž. Crnogorčevića broj 5, 75000 Tuzla

sa naznakom «po Javnom konkursu za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja općine Tuzla».

Javni konkurs je otvoren do 13.10. 2014. godine.

Za sve detaljnije informacije o uslovima, načinu, postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava, te potrebnoj dokumentaciji koja se predaje uz aplikaciju, potrebno je javiti se u Udruženje za razvoj NERDA, adresa M. i Ž. Crnogorčevića broj 5, Tuzla, telefon 035 369 900 ili u Udruženje samostalnih privrednika općine Tuzla, II Tuzlanske brigade 60, Tuzla, telefon 035 314 970. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: