Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju Društvu S-List d.o.o. Sarajevo

Izvor: EuroBlic, 26.09.2014.

„ŠTAMPA P.T.T." d.o.o. Sarajevo

BROJ 100/2014

Sarajevo, 22.09.2014. godine

 

Na osnovu člana 62. do 69 Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine društvo „ŠTAMPA P.T.T." d.o.o. Sarajevo, dana 22.09.2014. godine objavljuje:

 

ODLUKU O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI (PRIPAJANJU)

Čian 1.

„ŠTAMPA P.T.T." Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, štamparsku djelatnost, export-import i usiuge Sarajevo, skraćeni naziv društva „ŠTAMPA P.T.T" d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegovići bb, Novo Sarajevo registrovano kod Općinskog suda Sarajevo i upisano u MBS broj 65-01-0547-09 (stari broj 1-21260).

Namjerava se pripojiti

„S-LIST" Društvo sa ograničenom odgovornošću za izdavaštvo, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, skraćeni naziv društva „S-LIST" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović b.b., Općina Novo Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda Sarajevo i upisano u MBS broj 65-01-0119-10 (stari broj 1-15791-00).

Član 2.

Društvo sljednik („S-LIST" d.o.o. Sarajevo) zadržava naziv društva, sjedište i lice ovlašteno za zastupanje društva, kao i registrovanu djelatnost.

Čian 3.

Pripojeno društvo („ŠTAMPA P.T.T" d.o.o. Sarajevo) će se pripojiti društvu slijedniku prijenosom cijele svoje imovine na društvo slijednika bez provođenja likvidacije, a društvo siijednik će preuzeti sva prava i obaveze pripojenog društva i time postaje univerzalni sukcesor pripojenog društva.

Član 4.

Danom upisana u registar u koje je upisano društvo sljednik, prestaje da postoji pripojeno društvo.

Član 5.

Na temelju revizorske procjene vrijednosti udjela društva slijednika je 2.000,00 KM (slovima dvijehiljade KM), a vrijednost udjela pripojenog društva je 2.000,00 KM (slovima dvijehiljade KM). Član 6.

Osnovni kapitai društva slijednika nakon pripajanja iznosit će 4.000,00 KM (slovima četirihiljade KM).

Član 7.

Ovu odluku objaviti u skladu sa Zakonom.

 

„ŠTAMPA P.T.T" d.o.o. Sarajevo

Punomoćnik Veselinović Aleksandar  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: