Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 07:47

Odluka o smanjenju Osnovnog kapitala Društva na ime pokrića akumuliranih gubitaka

Izvor: Oslobođenje, 24.06.2022.

"CENTROTRANS- TRANZIT" d.d. Sarajevo

XXVIII. Skupština Društva

 

Broj: S-XXVTII-200/22

Sarajevo, 20.6.2022. godine

 

Na osnovu člana 24., članova 161. do 168-. Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH broj 81/15), i člana 68. tačka 1. Statuta "CENTROTRANS TRANZIT" d.d., Sarajevo, Skupština dioničara "CENTROTRANS TRANZIT" d.d., Sarajevo dana 20.6.2022.godine donosi:

 

ODLUKU

o smanjenju Osnovnog kapitala Društva na ime pokrića akumuliranih gubitaka

 

I

Osnovni kapital dioničkog društva „CENTROTRANS TRANZIT' Sarajevo, na adresi Kurta Schorka 8, Novi Grad, Sarajevo (Registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu MBS 65-02-0008-12) u iznosu od 5.658.900,00KM (u novcu) smanjuje se na iznos 3.904.641,00 KM (u novcu).

Osnovni kapital društva iz prethodnog stava, koji raspodijeljen je na 56.589, u cjelini plaćenih običnih dionica, smanjuje se smanjivanjem sadašnje nominalne vrijednosti dionice od 100,00 KM, i utvrđuje nova nominalna vrijednost dionice od 69,00 KM.

 

II

Smanjenje kapitala se vrši radi pokrića akumuliranih gubitaka u iznosu od 1.750.358,OOKM i rezervisanja sredstava za pokriće budućih gubitaka u iznosu od 3.901,00KM (što čini ukupno smanjenje kapitala od 1.754.259,0OKM ili smanjenje od 30,9311 % od osnovnog dioničkog kapitala) i usklađivanja vrijednosti Osnovnog kapitala Društva sa njegovom postojećom stvarnom vrijednošću.

 

III

Ova Odluka će se objaviti u najmanje jednim domaćim dnevnim novinama (dva puta u roku 30 dana), Komisiji za vrijednosne papire radi odobravanja i upisa u Registar emitenta, i upisa smanjenja Osnovnog kapitala u Sudski registar.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Nadzorni Odbor dioničkog društva „CENTROTRANS TRANZIT" Sarajevo, uz odgovarajuće obrazloženje prijedloga, predložio je Skupštini društva smanjenje akumuliranih gubitaka smanjenjem nominalne vrijednosti dionice i izdvajanjem rezervi za pokriće budućih gubitaka, koja je utvrdila da postoje su valjani razlozi za postupanje po prijedlogu, kako bi se društvo zaštitilo od budućeg negativnog poslovanja te ugrožavanja nastavka normalnog poslovanja, te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Humić Fahir

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: