Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 15:56

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2016. godinu

Izvor: Akta.ba, 10.05.2016.

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama - Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, upućuje

 

Javni poziv

za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2016. godinu.

 

1. Pravo sudjelovanja imaju:

Organizacije mladih

Fondacije koje rade za mlade

Neformalne skupine mladih (uz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)

Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama)

 

2. Vrsta financijske potpore

Da se projekt realizira do kraja tekuće godine

Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:

Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,

Edukacije ( borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)

Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,

Veći angažman mladih u društvenom životu.

 

3.  Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati

A.  Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)

Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)

Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke)

Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini projekt kojim se aplicira

Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škol

B. Neformalne skupine mladih

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja  koja daje administrativnu potporu neformalnoj skupini sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,

Životopis članova neformalne skupine,

Transakcijski račun organizacije koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području opčine Prozor-Rama (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)

Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,...)

Projekt kojim se aplicira,

Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole

C. Nevladine organizacije

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji ( ovjerena kopija)

Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)

Transakcijski račun (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)

Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini

Projekt kojim se aplicira,

Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole

 

4. Uvijeti prijave

​Biti registrirane i djelovati na području opčine Prozor-Rama, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra, Udruženja i drugi korisnici proračunskih sredstava po drugim osnovama ne mogu sudjelovati na javnom pozivu. Korisnici srestava iz prethodne godine dužni su uz prijavu dostaviti izvješće-obrazloženje o utrošku srestava.

 5.  Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji če biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM

Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6.  Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

 

Općina Prozor-Rama

Ul. kralja Tomislava bb

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom " Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i

nevladinih organizacija za 2016. godinu"

 

​7.  Rok podnošenja prijave           

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: