Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.05.2016. 08:47

Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za farmu za uzgoj pilića k.o. Kamenica

Izvor: EuroBlic, 21.05.2016.

REPUBLIKA SRPSKA VLADA

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvoi ekologiju Banja Luka,

Trg Republike Srpske 1

 

Na osnovu člana 39. i člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnih Republike Srpske", broj 71/12 i 79/15) i člaia 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obavještava zainteresovanu javnost

 

O PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE

 

Za farmu za uzgoj pilića na lokaciji k.č. 5553,5554/3 i 5555/3 k.o. Kamenica

kapaciteta 50 000 brojlera

Podnosilac zahtjeva: Mustafa Redžić, Donja Kamenica, Zvornik

 

Dana 06.05.2016. godine, podkosilac zahtjeva .Mustafa Redžić, Donja Kamenica, Zvornik, predao je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za farmu za intenzivan uzgoj pilića, na lokaciji k.č. 5553, 5554/3 i 5555/3 k.o. Kamenica, kapaciteta 50 000 brojlera po turnusu.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumektaciju u prostorijama grada Zvornika, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti ovom ministarstvu mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: