Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 09:42

Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu projekta HES GORNJA NERETVA – FAZA II (MHE TREBENAC KRUPAC, MHE TRNOVICA, MHE PLAČIKUS i HE ULOŠKI BUK) na slivu rijeke Neretve

Izvor: Glas Srpske, 25.05.2016.

MHE Marvel d.o.o.

Kalinovik

 

Predmet: Obavještenje o podnošenju zahtjeva za odobrenje Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta HES TORNJA NERETVA" - FAZA II (MHE TREBENAC KRUPAC", MHE "TRNOVICA", MHE "PLAČIKUS" i HE "ULOŠKI BUK"), opština Kalinovik

 

OBAVJEŠTENJE

 

1. MHE "GREBENAC KRUPAC", MHE "TRNOVICA", MHE "PLAČIKUS " i HE "ULOŠKI BUK" locirane su na slivu rijeke Neretve, na području opštine Kalinovik.

2. U Studiji o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta HES "GORNJA NERETVA" –FAZA II ( MHE TREBENAC KRUPAC", MHE "TRNOVICA", MHE "PLAČIKUS " i HE "ULOŠKI BUK"), na slivu rijeke Neretve, opština Kalinovik istaknuto je da se realizacijom predmetnih projekata mogu obezbijediti potrebni uslovi zaštite životne sredine i da su predmetni projekti svojom funkcijom i tehničkim rješenjem bezbjedni u smislu uticaja na životnu sredinu. Investitor je dužan da ispoštuje sve mjere sprečavanja, smanjivanja i ublažavanja štetnih uticaja na životnu sredinu koji su navedeni u Studiji.

3. Besplatan uvid javnosti u zahtjev i Studiju obezbijeđen je u prostorijama opštine Kalinovik.

4. Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu projekta HES "GORNJA NERETVA" – FAZA II (MHE TREBENAC KRUPAC", MHE "TRNOVICA", MHE "PLAČIKUS" i HE "ULOŠKI BUK") na slivu rijeke Neretve, biće održana 23.6.2016. sa početkom u 12 časova, sala opštine Kalinovik, Karađorđeva br.19.

5. Krajnji rok za podnošenje pismenih mišljenja i primjedbi o zahtjevima i Studiji uticaja na životnu sredinu projekta HES TORNJA NERETVA" - FAZA II (MHE "GREBE-NAC KRUPAC", MHE "TRNOVICA", MHE "PLAČIKUS" i HE "ULOŠKI BUK") opština Kalinovik je najkasnije 30 dana od dana održavanja javne rasprave.

6. Adresa na koju se mogu dostaviti mišljenja i primjedbe iz prethodne tačke:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Trg Republike Srpske 1 78000 Banjaluka

 

INVESTITOR

Male hidroelektrane

"Marvel" d.o.o. Kalinovik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: