Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 13:41

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona

Izvor: Dnevni Avaz, 25.05.2016.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

VLADA KANTONA

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

 

Na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za deponovanje („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/08), Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14/07 od 04.01.2008. godine, Annex-a I Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14-2/07 od 25.05.2009. godine i Annex-a U Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14-4/07 od 18.09.2013. godine, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima

privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona

(Izvadak iz Integralnog teksta Javnog poziva)

 

Pozivaju se privredna društva koja su registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom djelatnošću, a naročito djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH", br. 47/10): 25.62, 28.12, 28.21, 28.41, 28.91, 28.92, 28.99, i određenom uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona, a to dokazuju registracijom. Pod određenim uslužnim djelatnostima podrazumijevaju se slijedeće usluge iz Klasifikacije djelatnosti: 3

8.3  Reciklaža materijala

41 Gradnja građevina visokogradnje

42 Gradnja građevina niskogradnje

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti

 

Kreditni uslovi:

Maksimalan iznos kredita je 100.000,00 KM, od čega do 40% može biti korišteno za obrtna sredstva.

Visina kamatne stope odobrenih kredita je 6mjeseciEuribor+2,5%.

 

Zahtjev za odobravanje kredita se podnosi Banci na adresu:

 INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA

TRG BOSNE I HERCEGOVINE BR.1

72000 ZENICA

 

Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta Kreditno-garancijskog fonda i nalazi se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

 

Integralni tekst Javnog poziva objavljenje na službenoj vveb stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba ), a može se preuzeti na linku http://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/3248-javni-poziv -za-podnosenje-zahtjeva-za-odobravanje-kredita-namijenjenih-poslovnim-aktivnostima-privrednih-drustava-na-podrucju-zenicko-dobojskog-kantona   

 

Sve dodatne informacije vezane za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita mogu se dobiti u prostorijama Službe ili na kontakt telefon 032 460 630.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: