Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 09:25

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima na području Grada Tuzla

Izvor: Akta.ba, 06.06.2016.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava medijskim subjektima na podruju Grada Tuzla („ Službeni glasnik Grada Tuzla", broj:5/16), Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dana 5.6.2016., objavljeuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima na području Grada Tuzla

 

I Predmet Javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijave medijskih subjekata (radijskih, televizijskih, štampanih, elektronskih), koje se odnose na informisanje građana o aktivnostima Gradskog vijeća, Gradonačelnika, gradskih službi, javnih preduzeća i javnih ustanova kojima je Grad Tuzla osnivač/suosnivač i projektima organizacija civilnog društva (u daljem tekstu OCD) koje finansira/sufinansira Grad Tuzla.

 

II Pravo učešća

Pravo na dodjelu finansijskih sredstava imaju mediji koji proizvode i distribuiraju program putem različitih tehnoloških platformi-štampe, radija, televizije i interneta a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a. imaju sjedište i registrovani su na području grada Tuzla,

b. raspolažu tehničkim, prostornim i kadrovskim potencijalima za informisanje građana

c. imaju izmirene zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

d. služe javnom interesu i doprinose formiranju slobodnog javnog mišljenja,

e. nepristrasno, objektivno, istinito i argumentovano objavljuju informacije,

f. doprinose promovisanju vrijednosti demokratije, političkog pluralizma, tolerancije i razumijevanja među građanima i narodima,

g. poštuju ljudsko dostojanstvo i fundamentalna prava drugih,

 

III Način prijavljivanja

Prijave na Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu kojeg je propisala Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla.

Prijavni obrazac se može preuzeti na zvaničnoj stranici Grada Tuzla www. grad.tuzla.ba ili na pisarnici Grada Tuzla (Centru za pružanje usluga građanima). Uz popunjen prijavni obrazac aplikanti su dužni dostaviti:

1. rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija),

2. identifikacioni broj (ovjerena fotokopija),

3. ličnu kartu lica ovlaštenog za zastupanje (prosta fotokopija),

4. opisni izvještaj o realizovanim uslugama pojavnom pozivu u prethodnoj godini

5. uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena fotokopija),

6. bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu za pravna lica ili godišnju prijavu poreza na dohodak za fizička lica (fotokopija)

7. produkcijsku cijenu pojedinačnih programskih sadržaja

8. dokaz iz Poreske uprave o broju stalno uposlenih osoba ili Izjavu vlasnika medija o broju uposlenika

 

IV Kriteriji za ocjenu/analizu ponuđenih sadržaja informisanja građana

Opravdanost i prihvatljivost sufinansiranja medijskih subjekata cijenit će se na osnovu odredaba Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava medijskim subjektima na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla", broj:5/16).

 

V Podnošenje prijava

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pisarnice Grada Tuzla (Centar za pružanje usluga građanima) ili poštom na adresu:

GRAD TUZLA Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Ul. ZAVNOBiH 11, 75.000 Tuzla sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla- NE OTVARAJ"

Javni poziv će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 14. 6. 2016.

Nepotpuna dokumentacija i prijave dostavljene izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Svi aplikanti koji ne budu zadovoljili kriterije, biće obaviješteni u pisanoj formi u roku od 30 dana nakon završetka rada Komisije.

Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj stranici grada www.grad.tuzla.ba

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti svaki radni dan u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti uz prethodno zakazan sastanak ili putem telefona 035 307 415.

 

Prijavni obrazac

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: