Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 15:26

Poziv za dostavu prijedloga, sugestija ili komentara na Nacrt srednjoročnog plana rada Agencije za javne nabavke 2017.-2019.

Izvor: Agencija za javne nabavke/nabave BiH, 14.06.2016.

U skladu sa članom 7. Оdluke o postupku srednjoročnog plаnirаnjа, praćenja i izvјеštavаnjа u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i članom 4.9 Uputsva o Metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvјеštavаnjа u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15), pozivamo vas da uzmete učešće u konsultacijama, tako što ćete svoje eventualne prijedloge i sugestije na Nacrt srednjoročnog plana rada Agencije za javne nabavke 2017.-2019., dostaviti u roku od dvadeset dana od dana objave, a najkasnije do 05.7.2016. godine Agenciji za javne nabavke na adresu Titova br. 9, 71000 Sarajevo, ili na e-mail adresu mirsad.sirbubalo@javnenabavke.gov.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:PODIJELI: