Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Natječaj za sudjelovanja u financiranju zapošljavanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u 2016/2017.godini

Datum objave: 06.03.2017. 09:44 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2017.

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA     

SREDNJOBOSANSKI KANTON

TRAVNIK     

 

Temeljem članka 13. Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna («Službene novine KSB/SBK, broj: 2/04,16/04,15/12,12/15,7/16 i 13/16») i člankaR Statuta Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, te članka 3.,9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, direktor uz suglasnost zamjenika ravnatelja, Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sudjelovanja u financiranju zapošljavanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u 2016/2017.godini

 

I

Sukladno mjerama za poticaj zapošljavanja za nezaposlene osobe ova Služba objavljuje natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poslodavcima kojima omogućuje zapošljavanje radnika i to u iznosu od 700,00 KM VSS/VŠ i 550 KM za NK/KV/SSS za svakog kandidata pojedinačno. Osobe koje se predviđaju zaposliti moraju biti prijavljene na evidenciji nezaposlenih prije objave Natječaja. Obveza poslodavca je iste i zadržati u radnom odnosu najmanje 6 mjeseci po okončanju sufinanciranja. Isplata sredstava poslodavcu izvršit će se na temelju mjesečnog pravdanja.

 

II

Podnošenje prijava za sufinanciranje će se vršiti putem općinskih ispostava Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna i u istim se mogu dobiti sve informacije o potrebnim dokazima kao i obrazci za prijavljivanje.

 

III

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe i pojedinci navedeni u mjerama koji žive i obavljaju svoju djelatnost na području Kantona Središnja Bosna.

 

IV

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja natječaja (u razmatranje će bit uzeti svi ugovori o radu potpisani od dana raspisivanja natječaja 3.3.2016. godine).

Početak realizacije ugovora sa poslodavcima: 50 (pedeset) dana od dana raspisivanja natječaja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

V

Vrednovanje prijava obavljat će se na temelju Kriterija za vrednovanje programa za poticaj zapošljavanja za 2016. godinu, koji su sastavni dio Programa sufinanciranja zapošljavanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i isti će biti objavljeni na oglasnim pločama ove službe i Web stranici www.szzksbsbk.com.ba  zajedno sa Natječajem.

 

VI

Sa svim korisnicima sredstava ova Služba će sklopiti ugovor u kome će biti definirana prava i obveze korisnika po ovom programu.

 

VII

Ukoliko u planiranom roku ne bude ispunjena kvota, realizacija programa se produžava do ispunjenja planirane kvote.

 

VIII

Program sufinanciranja zapošljavavanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i Natječaj objavljen na Web stranici www.szzksbsbk.com.ba.

 

Broj :01-49-240/17

Travnik, 3.3.2017. godine

 

zamjenik ravnatelja

Marinko Krajina dipl.ing.             

 

direktor

Žeijko Lončar, dipl.oec

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: