Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni natječaj za izbor vizije razvitka Općine za period 2013-2020. godine

Izvor: eKapija.ba, 14.06.2013.

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu natječaja

 

Broj: 01-14-862-2/13

Domaljevac, 10.06.2013. godine

 

Temeljem Odluke općinskog načelnika o raspisivanju javnog poziva za izbor vizije razvitka Općine Domaljevac-Šamac za period 2013-2020. godine, raspisuje se

 

J A V N I   N A T J E Č A J  za izbor vizije razvitka Općine Domaljevac-Šamac za period 2013-2020. godine

 

I. Predmet javnog natječaja

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih ponuda (poštom ili elektronskim putem) za davanje prijedloga vizije razvitka Općine Domaljevac-Šamac za period 2013-2020. godine.

 

II. Pravo učešća

Pravo podnošenja ponuda na Javni natječaj imaju sve osobe sa područja Općine Domaljevac-Šamac.

 

III. Ocjenjivanje i prihvaćanje ponuda

Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu natječaja će sprovesti Javni natječaj, izvršiti otvaranje i ocjenjivanje ponuda, sastaviti Izvješće o provedenim procedurama i općinskom načelniku predložiti najboljeg ponuditelja za dodjelu Ugovora, kao i nagradu za najboljeg ponuditelja.

 

IV. Način prijave

Ponude za javni natječaj podnose se putem pošte, osobno na protokol općine Domaljevac-Šamac, Ul. Posavskih branitelja 148, Domaljevac.u omotnici sa naznakom:

"Ponuda za javni natječaj za izbor vizije razvitka Općine Domaljevac-Šamac za period 2013-2020. godine.  –  ne otvarati" Ili putem elektronske pošte na e-mail:  snezana.kesic@domaljevac.ba

 

V. Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 15.07.2013. godine do 14.00 sati.

 

VI. Ostale odredbe

Ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće su uzimati u razmatranje.

Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na Oglasnoj ploči Općine Domaljevac-Šamac u zgradi općine.

 

 

Predsjednik Povjerenstva

Snežana Kesić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: