Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Javna rasprava o zahtjevima za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećih postrojenja Sveti Juraj, Sveti Kajo, 10. kolovoz, CEMEX Hrvatska d.d. i o tehničko-tehnološkim rješenjima za navedena postrojenja

Izvor: Slobodna Dalmacija, 06.05.2013.

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo,

komunalne poslove, infrastrukturu

 i zaštitu okoliša

 

OGLAŠAVA JAVNU RASPRAVU

o zahtjevima za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećih postrojenja

„Sveti Juraj", „Sveti Kajo", „10. kolovoz", CEMEX Hrvatska d.d. i o

tehničko-tehnološkim rješenjima za navedena postrojenja

 

Na temelju članka 17., stavka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (.Narodne novine", broj: 64/08) stavljaju se na javnu raspravu predmetni zahtjevi i tehničko-tehnološka rješenja.

 

1. Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 13.05.2013. godine do 12.06.2013. godine.

2. Javni uvid u predmetne zahtjeve i tehničko-tehnološka rješenja za postrojenje .Sveti Juraj", može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 -13 sati u prostorijama Grada Kaštela, a za .Sveti Kajo" i ,10. kolovoz", u isto vrijeme u prostorijama Grada Solina.

3. Javna izlaganja održat će se dana 28.05.2013. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Grada Kaštela, a istog dana s početkom u 14:00 sati u prostorijama Grada Solina.

4. Zahtjevi i tehničko-tehnološka rješenja bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na intemetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša. Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.

6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", oglasnim pločama Splitsko daotiske županije, Grada Kaštela i Grada Solina.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: