Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodjela prava na izgradnju potkrovnih stanova u Turbetu-zgrada Metalorad

Izvor: eKapija.ba, Broj 3

 

Na osnovu člana 10. Zakona o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i dogradnji stanova („Službene novine SBK/KSB“, broj: 15/00), člana 91. Statuta Općine Travnik („Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05), člana 8. Odluke o kriterijima i mjerilima za učešće na konkursu za nadziđivanje zgrada, izgradnju potkrovnih stanova i dogradnju stanova („Službene novine Općine Travnik“, broj: 9/05), te rezultata objavljenog konkursa, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 26.02. 2013. godine d o n o s i:

 

ODLUKU o dodjeli prava na izgradnju stana

 

Član 1.

Usvaja se izvještaj Komisije za raspisivanje i provođenje konkursa za ostvarivanje prava na nadziđivanje zgrada, izgradnju potkrovnih stanova i dogradnju stanova broj 04-23-3-145/1-12 od 27.08. 2012. godine.

 

Član 2.

Daje se pravo na izgradnju stana i to :

- “MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik– izgradnja potkrovnih stanova u Turbetu-zgrada „Metalorad“ površine cca. 239,48 m².

 

Član 3.

Sticanjem prava na izgradnju stana investitor se obavezuje na primjenu člana 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za učešće na konkursu za nadziđivanje zgrada, izgradnju potkrovnih stanova i dogradnju stanova.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Travnik“.

 

Broj:01-1-01-3-3-91/13

Datum: 26.02.2013.godine

T r a v n i k

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Niko Grganović, prof. s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: