Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinske podsticaje u oblasti poljoprivrede

Izvor: eKapija.ba, 10.05.2013.

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                                                                                              

Zeničko-dobojski kanton                                                                                                   

OPĆINA KAKANJ                                                          

OPĆINSKI NAČELNIK                           

Broj: 0-02/1- _____/13

Datum: 09.05.2013. godine

 

Na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2013.godinu, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za općinske podsticaje u oblasti poljoprivrede

 

Pozivaju se fizička i pravna lica da podnesu Zahtjev za odobravanje sredstava za općinske podsticaje u poljoprivredi za 2013.godinu

Novčane podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači, udruženja poljoprivrednih proizvođača i zadruge sa područja općine Kakanj, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata i da su izvršili ažuriranje podataka u 2013. godini po Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata te  ispunjavaju i ostale uslove i kriterije propisane u Programu utroška sredstava Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2013.godinu (Program se nalazi na web stranici Općine Kakanj - www. kakanj.com.ba).

 

 

Naziv podsticaja

 

Iznos podsticaja po jedinici mjere

Rok za prijavu

 

1.1.1.

 

Proizvodnja mlijeka

do 0,05 KM/litru

 - Za I i II kvartal   

   do 12.07.2013

 - Za III kvartal

do 11.10.2013.

 - Za IV kvartal

do 20.12.2013.

1.1.2.

Pčelarstvo

do 5,00 KM/košnici

do 28.06.2013.

1.1.3.

Svinjogojstvo

do 100,00 KM/grlu

do 06.06.2013.

1.1.4.

Proizvodnja konzumnih jaja

do 0,80 KM/pilenki

do 31.10.2013.

1.2.1.

Plastenička proizvodnja

2,00 KM/m2 - reg.samostalni.polj.

1,00 KM/m2 – nereg.poljoprivrednici

do 28.06.2013.

1.2.3.1.

Sufinansiranje troškova nabavke goriva za osnovnu i dopunsku obradu poljoprivrednog zemljišta u oblasti ratarstva

25,00 KM/dunumu

do 29.11.2013.

1.2.3.2.

Sufinansiranje troškova nabavke goriva za međurednu obradu zemljišta i nabavku zaštitnih sredstava u oblasti intenzivnog voćarstva (visokostablašice i jagodičasto voće)  

25,00 KM/dunumu

do 29.11.2013.

1.2.4.

Zasnivanje novih zasada

jagodičastog voća

do 100,00 KM/dunumu

do 29.11.2013.

2.1.

Otkup ljekovitog bilja, voća i povrća

0,02 KM/kg

do 31.10.2013.

3.1.

Podizanje višegodišnjih zasada šljive (samozapošljavanje za 10 korisnika)

1.000,00 KM/korisniku

do 30.09.2013.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji  broj 17,  III sprat, zgrada Općine Kakanj ili na broj telefona: 032/771-828 svakim radnim danom od 07:00- 15:30 sati.

 

Dostavljeno:                                                                                    

1.  Naslovu                                                                             

2.   Odsjek za poduzetništvo                                                            

3.    a/a                                                                                              

                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Mandra                                                                                                         

                            

                                                      

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: