Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje ponuda finansijskih institucija zainteresovanih za realizaciju kreditne linije u okviru Projekta unapređenja životnih uslova na selu

Izvor: Glas Srpske, 13.05.2013.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

finansijskih institucija zainteresovanih za realizaciju kreditne linije u okviru Projekta unapređenja životnih uslova na selu

 

Republika Srpska je primila kredit od Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (1RAB) za finansiranje Projekta unapređenja životnih uslova na selu, koji je implementiran posredstvom Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata. Dio tog kredita đe biti korišten za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača za nabavku stoke i poljoprivredne mehanizacije, podizanje zasada voća i za kreditiranje malih i srednjih preduzeća.

Projektno područje, na koje su ograničene sve projektne aktivnosti, uključujući i kreditiranje, čini područje sljedećih 14 opština u Republici Srpskoj: Bileća, Višegrad, Istočni Stari Grad, Trnovo, Berkovići, Istočni Mostar, Kalinovik, Nevesinje, Rogatica, Rudo, Čajniče, Ljubinje, Novo Goražde i Foča.

Projekat ima namjeru da proširi spektar usluga kreditiranja i da ih učini dostupnim širem krugu korisnika putem uključivanja po najmanje dvije banke, mikrokreditne organizacije ili društva i štednokreditne organizacije (moguć i manji broj u zavisnosti od iskazanog interesa) koje bi odobravale kredite istoj ciljnoj grupi - poljoprivrednim proizvođačima na selu i malim i srednjim preduzeđima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, otkupom poljoprivrednih proizvoda ili preradom sirovina porijeklom iz poljoprivrede. Primarna namjena kredita za poljoprivredne proizvođače je nabavka stoke, poljoprivredne mehanizacije i podizanje zasada voća ali ne isključuje ni kreditiranje drugih proizvodnih i uslužnih aktivnosti, koje omogućavaju stvaranje i poveđanje prihoda seoskih domaćinstava.

Za kreditiranje putem finansijskih institucija trenutno je u projektu raspoloživo KM 900.000, sa mogućnošću povećanja tog iznosa.

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata poziva sve zainteresovane finansijske institucije, da preuzmu Poziv za podnošenje ponuda i da dostave svoje ponude za učešće u realizaciji kreditne linije u skladu sa uslovima iz Poziva. Poziv za podnošenje ponuda, zajedno sa ponudbenom dokumentacijom, zainteresovane finansijske institucije mogu podići na dolje navedenoj adresi.

Nakon ocjene dostavljenih ponuda i rangiranja prijavljenih finansijskih institucija, sa odabranim bankama, mikrokreditnim organizacijama ili društvima i štednokreditnim organizacijama će biti potpisani ugovori o kreditu za realizaciju projektne kreditne linije.

Prijave (sa prilozima) treba da budu podnesene u roku od 21 dan od dana objavljivanja ovog poziva na sljedeću adresu:

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata 78000 Banja Luka, Trg Republike Srpske 1 Telefon: 051/338-736,051/338-352

Faks: 051/338-857 E-mail: s.stojakovic@mps.vladars.net

(Kontakt osoba - Saša Stojaković, menadžer za nabavke)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: