Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Konkurs za dodjelu javnih priznanja i nagrada opštine Trnovo

Izvor: eKapija.ba, 14.05.2013.

 

Na osnovu člana 8.Odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Trnovo (,,Sl.novine Grada Istočno Sarajevo'',br.3/03) Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Trnovo, dana 10.05.2013 godine, r a s p i s u j e: 

 

K O N K U R S

Za dodjelu javnih priznanja i nagrada opštine Trnovo

 

I- Povodom dana opštine -12. jula Skupština opštine Trnovo dodjeljuje javna priznanja i nagrade kolektivima i pojedincima na osnovu prijedloga Komisije za nagrade i priznanja.

II -Kriteriji za dodjelu priznanja i nagrada su:

1. Kolektivima (zajednice, organizacije,udruženja i dr.) koji su:

- U svom radu ostvarili izuzetne rezultate i postigli značajnu dobit,

- postigli dobre rezultate u oblasti kulture, sporta, zdravstva, obrazovanja, bezbjednosti, razvoja, komunalne infrastrukture, zaštite radne i prirodne sredine i razvoju dobrih međuljdskih odnosa

- ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta i uposlili veći broj radnika

- ostvarili neki vid značajne pomoći stanovništva.

 

2.Pojedincima koji su:

- doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u sredinama u kojima žive i u kolektivima u kojima rade,

- doprinijeli razvoju dobrih međuljudskih odnosa u sredini u kojoj žive,

- postigli dobre rezultate u oblasti kulture,sporta,zdravstva, bezbjednosti, obrazovanja,zaštite radne i životne sredine.

 

III-Javna priznanja i nagrade su:

-Plaketa opštine Trnovo

-novčana nagrada

 

IV- Plaketa se dodjeljuje kolektivima i pojedincima i to:

-Kolektivima : 1

-Pojedincima : 2

 

V- Novčane nagrade dodjeljuju se isključivo pojedincima dobitnicima Plakete

VI- Javna priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati i posthumno.

VII- Pravo predlaganja za nagrade i priznanja imaju: preduzeća, političke organizacije, Mjesne zajednice,udruženja građana,kulturne,javne i druge institucije koje imaju sjedište na području opštine Trnovo i pojedinci koji imaju prebivalište-boravište na području opštine Trnovo.

VIII-Prijedlozi se podnose do 11.juna 2013. godine u pismenoj formi sa obrazloženjem Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine Trnovo, 71.220 Trnovo.

 

Broj:01-76/13

Trnovo,10.05.2013.god.

 

P R E D S J E D N I K

Komisije za nagrade i priznanja

Dragan Šipovac.s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: