Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Poziva na javnu raspravu o Prijedlogu UPU Mutogras (13)

Izvor: Slobodna Dalmacija, 21.05.2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODSTRANA

Klasa:350-02/12-01/01

Urbroj:2181-03/02-13-12

 

Sukladno čl. 93 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12) Načelnik Općine Podstrana objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu UPU Mutogras (13)

 

1.

Javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 31. svibnja do 8. lipnja 2013. godine.

Ponovna javna rasprava odnosi se na promjene po prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iz prve javne rasprave održane od 29. listopada do 29. studenog 2012 godine i promjene u skladu s mišljenjem Zavoda za prostorno planiranje, Županije Splitsko-dalmatinske.

 

2.

Tekstualni i grafički dio prijedloga UPU Mutogras biti će izložen javnom uvidu u prostorijama vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati.

 

3.               

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će ponovno javno izlaganje Prijedloga plana u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 4. lipnja 2013. godine s početkom u 12 sati.

 

4.               

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU Mutogras -Podstrana mogu se izjaviti na slijedeći način:

Tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana Građani i udruge dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog UPU Mutogrqas -Podstrana na ponovnoj javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom pismenih primjedbi putem pošte najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, - 21312 Podstrana

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Miran Tomasović, dipl.oecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: