Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za izbor najuređenijeg dvorišta, balkona i ulaza stambene zgrade

Izvor: eKapija.ba, 20.05.2013.

Na osnovu člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor najuređenijeg dvorišta, balkona i ulaza stambene zgrade broj 01-022-92/13 od dana 30.04.2013.godine ( „ Službeni glasnik Opštine Brod „ broj 4/13 ) a primjenom odredbi Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor najuređenijeg dvorišta, balkona i ulaza stambene zgrade ( „ Službeni glasnik opštine Bosanski Brod „ broj 4/07 ), Skupština opštine Brod, raspisuje


JAVNI KONKURS
Za izbor najuređenijeg dvorišta, balkona i ulaza stambene zgrade


1. Raspisuje se Javni konkurs za izbor:
1.1. najuređenije/ najljepše dvorište
1.2. najuređeniji/najljepši balkon
1.3. najuređeniji/najljepši ulaz stambene zgrade.

2. Najuspješnijim učesnicima biće dodjeljenje novčane nagrade u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM. Fond nagrade za svaku kategoriju ( ukupno tri kategorije ) iznosi po 500,00 KM.
3. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica opštine Brod.
4. Kriterijumi ocjenjivanja biće estetski ugođaj i ambijent, izgled ograde,uloženi trud i kreativnost, te vrijednost biljnog pokrova.
5. Učesnici Javnog konkursa moraju ispunjavati opšte i posebne uslove
5.1. Opšti uslovi:

A) Za fizička lica:
- prijavljeno prebivalište u opštini Brod

B) Za pravna lica:
- sjedište pravnog lica registrovano na teritoriji opštine Brod,
- registrovana zajednica etažnih vlasnika

5.2. Posebni uslovi:
A) Za dvorište:
- vizuelni izgled ograde,
- uređenost zelene površine sa skladno uređenim biljnim pokrovom,
- u vrtu treba da se nalazi kutak za odmor ili vrtna galanterija ( vrtne klupe, figure, fontane, žardinjere... ),
- uređenost staze,
- estetski utisak o cjelokupnom dvorištu,
- ukrasna i druga rasvjeta.

B) Za balkon:
- iskorištenost prostora ( ukoliko već postoji korito za cvijeće, da li je i na koji način iskorišteno ),
- odabir biljaka koje su primjerene za urbanu sredinu,
- garnitura za sjedenje ( iskorištenost i uređenje prostora za relaksaciju ),
- estetski utisak o balkonu ( ambijent ).

V ) Za ulaz stambene zgrade:
- uređenost stubišta,
- urednost haustora

6. Potrebna dokumenta:
6.1. popunjen obrazac prijave sa ličnim podacima odnosno podacima o pravnom licu ( ZEV ) – obrazac prijave može se preuzeti u Šalter sali oštine,
6.2. fotokopija CIPS –ove lične karte za fizička lica,
6.3. ovjerena fotokopija registracije pravnog lica, odnosno Rješenje o upisu u registar Zajednica etažnih vlasnika ili potvrdu da je postupak registracije ZEV u toku ( za ZEV koje su u postupku registracije ),
6.4. eventualno fotografija dvorišta, balkona ili ulaza stambene zgrade.

7. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Javni konkurs biće objavnjen na internet stranici opštine Brod, oglasnoj tabli opštine Brod, Radio Brodu i Kabolovskoj televiziji.
Prvi dan objave konkursa računa se od dana objave na oglasnoj tabli Opštine Brod.
8. Komisija imenovana od strane Skupštine opštine provodi postupak izbora najuređenijeg dvorišta, balkona i ulaza stambene zgrade u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnoh konkursa i Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za izbor najuređenijeg dvorišta, balkona i ulaza stambene zgrade.
9. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti poštom ili predaju neposrednu u Šalter sali opštine na adresu:

Opština Brod
Komisiji za izbor najuređenijeg dvorišta, balkona i ulaza stambene zgrade Svetog Save broj 17. Brod
10. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Broj: 01-370-159/13 
Datum: 20.05.2013. godina 

Predsjednik SO-e

Ivo Mijić,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: