Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2020. 09:35

(5. izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu) Izvođenje radova na kanalizacijskom sustavu Žabljak, faza III. općina Usora

Izvor: Akta.ba, 19.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIČKO-DOBOJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA USORA 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-11-34-4/20

Datum: 19. 11. 2020. godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora" broj 5/17), sukladno sa Proračunom Općine Usora za 2020. godinu („Službeni glasnik općine Usora", broj 12/19), Odlukom o izvršenju proračuna Općine Usora za 2020. godinu („Službeni glasnik općine Usora" broj 12/19), na prijedlog općinskih Službi, Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o usvajanju 5. izmjene i dopune Plana nabava općine Usora za 2020. godinu

 

I

Općina Usora, kao Ugovorno tijelo iz članka 4. Zakona o javnim nabavama, ovim vrši izmjenu izmjenu i dopunu Plana nabava, broj 02-11-34/20 od 30. 1. 2020. godine, za nabavu radova, roba i usluga u kalendarskoj 2020. godini.

 

II

5. izmjena i dopuna Plana nabava za 20. godinu (Plan u tablici) je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

III

5. izmjena i dopuna Plana nabava za 2020. godinu objavit će se na web stranici Ugovornog tijela, www.usora.com po donošenju Odluke o usvajanju 5. izmjene i dopune Plana nabava općine Usora za 2020. godinu.

 

IV

Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik općine Usora", a primjenjuje se od 19. 11. 2020. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: