Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.01.2021. 11:26

(izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu) Nabavka dodatnih licenci za nove korisnike u integralnom IS, usluga prijema, prijenosa i uručenja pismonosnih i paketskih pošiljaka, pružanje posebnih poštanskih usluga

Izvor: Akta.ba, 30.11.2020.

zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK

 

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine federacije BiH"30/97,7/02,70/08.48/11 i 36/18), člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/00,1802,30/08,1/12 i 15/13), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na 21. telefonskoj/elektronskoj sjednici, održanoj 30.11.2020. godine, donosi

 

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu

 

Član 1.

 

U Planu javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu broj: 01/2-02-2-6441-3/20 od 27.04.22020. godine vrši se izmjena kako slijedi:

 

U članu 5. u tabelarnom pregledu briše se redni broj 13 i umjesto njega dadaje novi redni broj 13 koji glasi:

 

Redni br.

Naziv postupka

Šifra JRJN

Roba/ radovi/ usluge

Vrsta izdatka

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)

Procijenjena vrijednost (sa PDV-om)

Vrsta postupka

Trajanje ugovora

Pozicija u Finansijsko m planu

Okvirni period pokretanja - kvartal

Okvirni period okončanja - kvartal

13.

Dodatne licence za nove korisnike u integralnom IS

48422000-2

Robe

Kapitalni izdaci

427.000

500.000

Pregovarački postupak

3 godine

4.2.

IV

IV

 

2. U članu 8. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

 

U skladu sa članom 10. stav 1), tačka (d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH"broj 39/14) i članom 6. i 9. Zakona o poštama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" 33/05), Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će provesti proceduru navke poštanskih usluga (usluge prijema, prijenosa i uručenja pismonosnih i paketskih pošiljaka, pružanju posebnih poštanskih usluga) kako je navedeno u sljedećoj tabeli:

 

Redni br.

Naziv postupka

Šifra JRJN

Roba/ radovi/ usluge

Vrsta izdatka

Procijenjena

vrijednost (bez PDV-a)

Procijenjena vrijednost (sa PDV-om)

Vrsta postupka

Trajanje ugovora

Pozicija u Finansijsko m planu

Okvirni period pokretanja - kvartal

Okvirni period okončanja - kvartal

1.

Usluge prijema, prijenosa i uručenja pismonosnih i paketskih pošiljaka, pružanju posebnih poštanskih usluga

64000000-6

Usluge

Izdaci stručne službe

120.000

140.400

Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

3 godine

1.3.7.

IV

IV

 

Član 2.

Sve ostale odredbe Planajavnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu broj: 01/2-02-2-6441-3/20 od 27.04.2020. godine koje nisu u suprotnosti sa ovim izmjenama ostaju na snazi.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i postaje sastavni dio Plana javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu broj: 01/2-02-2-6441-3/20 od 27.04.2020. godine.

 

Broj: 01/2-02-2-17512/20

Sarajevo, 30.11.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: