Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 08:55

(izmjena plana nabavki za 2022. godinu) Nabavka klima uređaja, usluga zbrinjavanja medicinskog otpada

Izvor: Akta.ba, 08.06.2022.

JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA" ZENICA

 

Broj: EP-04-20-15762/22 Zenica, 08.06.2022. godine

 

Na osnovu čl. 17. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14) ičl. 35. Statuta JU „Dom zdravlja" Zenica, Upravni odbor JU „Dom zdravlja" Zenica na sjednici održanoj dana 08.06.2022. godine, u skladu sa Planom poslovanja JU „Dom zdravlja" Zenica za 2022. godinu, donosi

 

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVKIJU ,,DOM ZDRAVLJA" ZENICA ZA 2022. GODINU

 

Član 1.

U Planu nabavki JU „Dom zdravlja" Zenica za 2022. godinu, usvojenom Odlukom broj: OU-Ol-50-38596/22 od 24.03.2022. godine u tabeli pod nazivom „ROBE", mijenja se stavka pod rednim brojem 13. "Nabavka i ugradnja ldima uređaja". Izmjena se odnosi na postupak nabavke i procjenjenu vrijednost nabavke.

Postupak se mijenja iz Konkurentskog postupka" u "Direktni sporazum", a procjenjena vrijednost nabavke se mijenja sa 10.000 KM bez PDV-a na 5.999,00 KM bez PDV-a.

JU "Dom zdravlja" Zenica za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku, Odjeljenja za ekonomske poslove, Odsjeka za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava, Službe za radiološku dijagnostiku te porodične ambulante Nemila, treba da nabavki klima uređaje. S obzirom na hitnost postupka, prvenstveno zbog rada biohemijskog analizatora u Službi za laboratorijsku dijagnostiku, te uzimajući u obzir da procenjena vrijednost nabavke navedenih uređaja ne prelazi iznos koji je dostatan za provođenje direktnog sporazuma, predložena je izmjena vrste postupka za ovu predmetnu nabavku.

U dijelu tabele pod nazivom "ROBE", postupak pod rednim brojem 40. "Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada" se uvrštava u tabelu pod nazivom "USLUGE".

Redni brojevi postupaka u tabeli pod nazivom "USLUGE" se mijenjaju na način da sada kreću od rednog broja 1., a ne od rednog broja 51. Tako će sada postupak "Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada" biti pod rednim brojem 36.

Također, ista izmjena se odnosi na tabelu pod nazivom "RADOVI", gdje postupci kreću od rednog broja 1., a ne od broja 83.

 

Član 2.

Ova izmjena Plana nabavki za 2022. godinu je saČinjena na osnovu zahtjeva i obrazloženja Službe za laboratorijsku djelatnost, Odjeljenja za ekonomske poslove, Odsjeka za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava, Službe za radiološku dijagnostiku te nadležnih rukovodilaca JU „Dom zdravlja" Zenica uz saglasnost menadžmenta.

 

Član 3.

Izmjena Plana nabavld je sastavni dio osnovnog Plana nabavki JU „Dom zdravlja" Zenica za 2022. godinu koji je Upravni odbor usvojio Odlukom broj: OU-01-50-38596/22 od 24.03.2022. godine

 

Član 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja.

 

Mia Pojskić

Predsjednica upravnog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: