Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 09:39

(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu) Nabavka usluga preseljenja i transporta

Izvor: Akta.ba, 06.06.2022.

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU

BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 06.06.2022. godine 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na osnovu Zahtjeva za obezbjeđenje sredstava za preseljenje podružnice Brčko, samim tim i izmjene i dopune Privremenog plana nabavki Agencije za statistiku BiH za 2022.godinu, br.l 1-16-4-451-1-1/22 od 30.05.2022. godine, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

 O DOPUNI I IZMJENI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI AGENCIJE ZA STATISTIKU BiH ZA 2022. GODINU

 

Član 1.

Ovim aktom defmiše se koje su to robe, usluge i radovi koji će biti predmet nabavki Agencije za statistiku Bosne i Hercegovin u 2022. godinu.

Član 2.

Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u svom Privremenom planu nabavki za 2022.godinu, objavljenom na Web stranici akt 11-02-5-176-1/22 od 26.02.2022. godine, nije uvrstila uslugu navedenu u Zahtjevu za obezbjeđenje sredstava za preseljenjemje Podružnice Brčko - usluge transporta za preseljenje i izmještanje kancelarijskog namještaja, računarske opreme, postojeće arhive i kancelarijskog materijala broj 11-16-4-430-1/22 od 17.05.2022.godine.

Na osnovu iskazane potrebe za nabavkom navedene usluge, istu je potrebno uvrstiti u Privremeni plan nabavki Agencije za statistiku BiH za 2022.godinu.

Za potrebe Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u 2022. godini, izvršiće se dopuna i izmjena sljedećih usluga i radova:

RB

 

Predmet

nabavke/JRJ

N

 

Opis predmeta nabavke

 

Planirana sredstva u budžetu/fi n.planu (sa PDV-a)

 

Vrsta

postupka

 

Okvirni datum

 

Ugovor ili OS

 

Iznos u KM sa PDV-om

 

Pokretanje

postupka

 

Trajanje

ugovora/

OS

 

I Usluge:

25

 

Usluge preseljenja i transporta 98392000-7

 

Usluge transporta

za preseljenje i

izmještanje

kancelarijskog

namještaja,

računarske

opreme, arhive i

kancelarijskog

materijala

613521

 

2.000,00

 

Direktni

sporazum

 

Jun/Iipanj

2022.

 

 

 

Faktura/

Ugovor

 
 

Član 3.

Nabavke iz člana 2. ovog Plana /dopuna plana/ provodit će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiHu, broj 39/14).

Član 4.

Plan nabavke Agencije za statistiku BiH se može mijenjati u skladu sa potrebama Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Dopuna privremenog plana nabavki za 2022. godinu se ima objaviti na Web stranici Agencije po pravosnažnosti istog.

Član 6.

Ovaj plan /dopuna plana/ stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1.         Odsjek za pravne, kadrovske i opšte poslove

2.         Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove

3.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: