Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2022. 13:43

(dopuna plana nabavki za 2022. godinu) Nabavka usluga prevoza UŽ na sajam i ispitivanja kvalitete asfalta i betona

Izvor: Akta.ba, 17.06.2022.

Općina Čelić

 

Broj: 02-45-3-14/22
Ćelić; 17.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bili" broj: 39/14) i člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić" broj: 3/17). a u skladu sa Budžetom Općine Čelić za 2022. godinu, broj: 01-11-3739/21 od dana 30.12.2021. godine (..Službeni glasnik općine Čelić" broj: 11/21 od 31.12.2021. godine). Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE ČELIĆ ZA 2022. GODINU

Član 1.

U Planu nabavki općine Čelić za 2022. godinu, broj: 02-45-3/22 od 07.01.2022. godine (u daljem tekstu: Plan nabavki) u članu 3.. u dijelu
USLUGE dodaju se tačke pod rednim brojem 30. i 31. koje glase:

 

 

JAVNE NABAVKE

Redni
broj

Predmet nabavke

JRJN
oznaka/kod

Procijenjena
vrijednost (bez
PDV-a)

Izvor
finansiranja

Vrsta
postupka

Okvirni datum

Ugovor ili
OS

Pokretanja
postupka

Zaključenja
ugovora/OS

 
 

USLUGE

             
 

 

30.

„Usluga prevoza UŽ na
sajam"

60140000-1

256.41 KM

Budžet općine

Direktni
sporazum

06/2022.

06/2022.

UGOVOR

31.

..Usluga ispitivanja
kvalitete asfalta i betona"

71731000-1

2.950.00 KM

Budžet općine

Direktni
sporazum

06/2022.

06/2022.

UGOVOR

 

Član 2.

Ova odluka sastavni je dio Plana javnih nabavki općine Čelić za 2022. godinu. Svi ostali podaci Plana javnih nabavki za 2022. godinu ostaju nepromijenjeni.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici općine Čelić ( vvvvvv.opcinacclic.ba )

Načelnik: Admir Hrustanović 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: