Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 08:20

(izmjena plana nabavki za 2022. godinu) Nabavka materijala za odjeljenje za arhitektonsko-građevinske poslove

Izvor: Akta.ba, 25.04.2022.

Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske

 

Broj: 04/2.2.2-404-92-3/22

Datum: 25.04.2022. godine

 

U skladu sa članom 4. Uredbe o Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske (Sl. Gl. RS broj 90/07 i 117/07) i člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), direktor Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Izvoda i Plana nabavki za 2022. godinu

I

 

Briše se tačka pod rednim brojem 3. Izvoda iz plana nabavki za 2022. godinu, a mijenja se tačka pod rednim brojem 1. Plana nabavki za 2022.godinu u dijelu: vrsta postupka, planirana vrijednost, okvirno vrijeme pokretanja nabavke, okvirno vrijeme realizacije ugovora, obrazloženje i sada glasi:

Redni broj: 1

Pokretač nabavke: ITO

Predmet nabavke: R (roba)

Opis nabavke: Nabavka materijala za odjeljenje za arhitektonsko-građevinske poslove.

Specifikacija; Navedeno u tehničkoj specifikaciji

Vrsta postupka: K (konkurentski postupak)

Planirana vrijednost (bez PDV-a): 49.500,00 KM

Okvirno vrijeme pokretanja nabavke: maj

Okvirno vrijeme realizacije ugovora: jun

JRNJ šifra: 44190000-8

Konto: 5161

Obrazloženje: Nabavka je neophodna za neometan rad Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske. Okvirni sporazum se potpisuje na period od godinu dana

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: obzirom da će se postupak provoditi na period od jednu godinu i u skladu sa periodom za potpisivanje Okvirnog sporazuma mijenja se i iznos na koji se provodi postupak.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: