Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 09:57

(dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu) Izvođenje dodatnih radova za izgradnju zamjenskog mosta na lokalnom putu Mlinska Rijeka - Tromeđa - Trlice - Voćnjak - Crkva - Karač preko Janjitovog potoka na Karaču, rušenje dijela objekta stare osnovne škole u Čelincu, uređenje i čišćenje korita rijeke Vrbanje (lokacija Crna Rijeka), rijeke Jošavke (lokacija Jošavka Gornja) i rijeke Turjanica MZ Branešci, opština Čelinac

Izvor: Akta.ba, 27.06.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ČELINAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-404-19-2/22

Datum, 27.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 97/16, 36/19), člana 68. i 89. Statuta Opštine Čelinad ("Službeni glasnik Opštine Čelinac", 03/17), člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o javnim nabavkama Opštinske uprave opštine Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac", broj: 03/15), načelnik opštine, donosi

 

ODLUKU

 

o dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu

 

I

 

U Planu javnih nabavki za 2022. godinu, broj: 01/1-404-19/22, 01/1-404-19-1/22 (u dalјem tekstu: Plan nabavki), u tabeli Radovi dodaju se nove stavke pod rednim brojem: 2D, 3 D i 4 D kako slijedi u tabelarnom pregledu,

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ без ПДВ-а (КМ)

ВРСТА ПОСТУПКА

Оквир. период пров. поступка по кварталима

ИЗВОР ФИНАНС.

РАДОВИ

Додатни радови за изградњу замјенског моста на локалном путу Млинска Ријека - Тромеђа - Трлице - Воћњак - Црква - Карач преко Јањитовог потока на Карачу

45200000-9 радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње

3.305,49

Преговар. поступак без објаве обавјешт. о набавци

II

буџет

ЗД

Рушење дијела објекта старе основне школе у Челинцу

45111100-9 радови рушења

6.000,00

Директан споразум

II

буџет

Уређење и чишћење корита ријеке Врбање (локација Црна Ријека), ријеке Јошавке (локација Јошавка Горња) и ријеке Турјаница МЗ Бранешци, општина Челинац

45246000-3

радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава

219.313,50

Отворени поступак

II, III

213.675,21 - ЈУ „Воде Српске",

5.638,29 - буџет

 

II

Nabavka su pokrenute na osnovu:

 

-           Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih radova za nzgradnju zamjenskog mosta na lokalnom putu Mlinska Rijeka - Tromeđa -Trlice - Voćnjak - Crkva - Karač preko Janjitovog potoka na Karaču, broj: 01/1-404-68/22 od 08.06.2022. godine,

 

-           Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke - rušenje dijela objekta stare osnovne škole u Čelincu, broj: 01/1-404-69/22 od 09.06.2022. godine,

 

-           Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke - uređenje i čišćenje korita rijeke Vrbanje (lokacija Crna Rijeka) i rijeke Jošavke (lokacija Jošavka Gornja), čišćenje korita rijeke Turjanice MZ Branešci i regulisanog korita potoka Balatin, opština Čelinac, broj: 01/1-404-71/22 od 27.06.2022. godine.

 

III

 

Ova Odluka o dopuni Plana nabavki stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: