Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 08:42

(izmjena plana javnih nabavki za 2022. godinu) Izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji i asfaltiranju puta Hasanagića Selo, izgradnja sportske dvorane

Izvor: Akta.ba, 01.07.2022.

BOSNA IHERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

U NSKO-SANSKI KANTON

GRAD BOSANSKA KRUPA

GRADSKI ORGAN UPRAVE

Broj: 07-11-5- 5563/22

Bosanska Krupa, 01.07.2022.godine

IZMJENA PLANA NABAVKE

GRADA BOSANSKA KRUPA ZA 2022.GODINU(VIII)

Bosanska Krupa, juli 2022. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa", broj 10/17), a u skladu sa financijskim sredstvima obezbjeđenim u Izmjenama i dopunama Budžeta općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa" broj 9/22), postupajući po zahtjevu Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove broj 05-11-5-5540/22 od 29.06.2022. godine i broj 05-11-5- 5691/22 od 01.07.2022. godine, Gradonačelnik kao rukovodilac organa uprave Grada Bosanska Krupa donosi:

ODLUKU O IZMJENI PLANA NABAVKE GRADSKOG ORGANA UPRAVE GRADA BOSANSKA KRUPA ZA 2022. GODINU (osma VIII)

I

Izmjena plana se vrši zbog naknadno obezbjeđenih sredstava Izmjenama i dopunama Budžeta općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa" broj 9/22), usljed čega je došlo do određenih izmjena u vrijednostima planiranih nabavki, pa postupajući po zahtjevu Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove broj 05-11-5-5540/22 od 29.06.2022. godine i broj 05-11-5-5691/22 od 01.07.2022. godine, mijenja tabelarni dio Plana nabavke JOOU općine Bos Krupa broj 07-11-5-651/22 od 16.2.2022. godine, izmjena broj 07-11-5-1436/22 od 23.02.2022. godine, 07-11-5-3514/22 od 19.04.2022. godine, 07-11-5-3695/22 od 25.04.2022. godine, broj 07-11-5-3762/22 od 26.04.2022. godine, 07-11-5-3937/22 od 29.04.2022. godine , broj 07-11 -5-5158/22 od 15.06.2022. godine i 07-11 -5-5490 /22 od 28.06.2022. godine i to u dijelu koji se odnosi na Radove:

U dijelu table „Radovi" javne nabavke pod brojem 25. Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje puta "Hasanagića Selo", mijenja se procjenjena vrijednost i glasi: 76.922,37 KM, ostale stavke se ne mijenjaju.

U dijelu table „Radovi" javne nabavke pod brojem 36. Izgradnja sportske dvorane, mijenja se procjenjena vrijednost i glasi: 1.146.116,25 KM, ostale stavke se ne mijenjaju.

II

Izmjena Plana nabavke je prikazana u tabelarnom pregledu koji je sastavni dio ovog Plana.

III

Izmjena Plana stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj Web Grada Bosanska Krupa.

Broj:07-11-5-5563 /22 Datum: 01.07.2022. godine

Obrađivač: Selma Bužimkić, dipl. pravnik

Dostavljeno:

1.         Gradonačelnik-kabinet

2.         Web stranica Grada

3.         a/a 

Radovi -izmjena

R/b

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV)

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

POKRETAN

JA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJA

UGOVORA

IZVOR

FINANSIRANJA

NAPOMENA

25.

Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje puta "Hasanagića Selo"

45233120-6 Građevinski radovi na cesti

76.922,37

OTVORENI

POSTUPAK

u toku godine

u toku godine

BUDŽET OPĆINE ekon. kod 821222

 

36.

Izgradnja sportske dvorane

45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima

1.146.116,25

OTVORENI

POSTUPAK

u toku godine

u toku godine

BUDŽET OPĆINE ekon. kod 821211

 

 

GRADONAČELNIK

Armin Halitović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: