Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 10:44

(izmjena i dopuna plana nabavki za 2022. godinu) Nabavka licenci za Tachospeed uređaje, licenci za lotus pogram, servera za satelitsko praćenje vozila, kancelarijskog materijala i pribora, usluga održavanja aplikacije E inspektor...

Izvor: Akta.ba, 28.06.2022.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10) i člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bili", broj: 39/14), na prijedlog Službe za zajedničke poslove. Vlada Zeničko- dobojskog kantona, na 160. sjednici, održanoj dana 28.06.2022. godine, d o nosi

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

 

Član 1.

(Predmet)

Ovom odlukom vrši se izmjene i dopune Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, koji je sastavni dio Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/22, 7/22, 8/22, 10/22 i 11/22).

Član 2.

(Dopuna Plana javnih nabavki)

(1)      Izmjene i dopune Plana javnih nabavki iz člana 1. ove odluke odnosi se na Kantonalnu upravu za inspekcijeske poslove, Ministarstvo za privredu i Kantonalnu direkciju za ceste.

(2)      Sastavni dio ove odluke je tabelarni prilog izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Zeničko- dobojskog kantona za 2022. godinu.

Član 3.

(Stupanje na snagu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona ".

Datum, 28.06.2022. godine Zenica

Javne nabavke u kojima se vrše izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. Godinu

 

 

UKUPNO 71.512.821 83.670,00

1

1

USLUGE 3

l.

Nabavka licenci za Tachospeed uređaj

 

8.876,92

10.386,00

821500

otvoreni postupak

II/III kvartal

III kvartal

do realizacije ugovora

Budžet 2022. godine

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

2.

Nabavka licenci za lotus pogram

 

3.200,00

3.744,00

821500

direktni sporazum

II/III kvartal

III kv artal

do realizacije ugovora

Budžet 2022. godine

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3.

Nabavka servera za satelitsko praćenje vozila

 

2.880,34

3.370,00

821500

direktni sporazum

II/III kvartal

III kvartal

do realizacije ugovora

Budžet 2022. godine

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4.

Pružanje usluga održavanja aplikacije "E" inspektor

 

4.273,50

5.000,00

613900

direktni sporazum

III kvartal

IV kvartal

1 godina

Budžet 2022. godine

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

UKU

PNO

 

19 230,77

12 300,00

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

90,743,59

106.170,00

 

 

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

Red. broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procjenjena vrijednost u KM bez PDV-a

Iznos Budžeta

Konto

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije ugovora/okvir nog sporazuma

Trajanje ugovora/okvir nog sporazuma

Izvor finansiranja

Kantonalni organ koji pokreće postupak prati realizaciju ugovora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

12

ROB

E

1.

Nabavka kancelarijskog materijala i pribora

30190000-7

2.307,70

2.700,00

613400

direktni sporazum

II/III kvartal

II/III kvartal

30 dana odnosno do ispunjenja ugovorenih

obaveza

Budžet 2022. godine

Ministarstvo za privredu

UKL

FPNO

 

2307,70

2.700,00

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

2307,70

2.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE

Red. broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procjenjena vrijednost u KM bez PDV-a

Iznos Budžeta

Konto

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije ugovora/okvir nog sporazuma

Trajanje ugovora okvir nog sporazuma

Izvor finansiranja

Kantonalni organ- koji pokreće postupak/prati realizaciju ugovora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

USLUGE

67.

Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova Sanacija kolovoza kritičnih dionica regionalne ceste R467 Podkamensko - Olovo

71247000-1

5.982,91

7.000,00

8216

Konkurentski zahtjev / Direktni sporazum

II polugodište

do izvršenja usluge

60 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

RAD

OVI ' ;rv-

 

437.760,68

512.180,00

 

 

 

 

 

 

 

l.

R467 Podkamensko-Olovo Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500.00 u naselju Boganovići. općina Olovn

45000000-7

341.880,34 ugovor/ 1.324.786,32 okvirni sporazum

400.000,00 ugovor/ 1.550.000,00 okvirni sporazum

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

Okvirni sporazum na 3 godine

120 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

2.

R 466 Kakanj - Kraljeva Sutjeska - Ponijeri Modernizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri

45000000-7

427.350,43 ugovor/ 1.196.581,20 okvirni sporazum

500.000,00 ugovor/ 1.400.000,00 okvirni sporazum

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

Okvirni sporazum na 2 godine

90 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

9.

R445 Nemila-Zenica Nastavak radova na modernizaciji dionice regionalne ceste Tetovo- Banlpzi

45000000-7

213.675,21

250.000,00

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

do kraja godine

60 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

10.

R 445 Zenica-Lašva Nastavak radova na rekonstrukciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad

Zenica

45000000-7

299.145,30

350.000,00

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

dokraja godine

60 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

11.

R443 Al-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka na spoju sa regionalnom cestom R445 Kakanj-Visoko

45000000-7

239.316,24 ugovor/ 555.555,56 okvirni sporazum

280.000,00 ugovor/ 650.000,00 okvirni sporazum

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

Š

Okvirni sporazum na 2 godine

f* ISjS&v

90 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

 

 

12.

R 465 Zavidovići-Maglaj Izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-

Olovo

45000000-7

341.880.34

400.000,00

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

do kraja godine

90 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

13.

R 445 Lašva-Bilješevo Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva

45000000-7

85.470,09

100.000,00

8216

Otvoreni postupak

IV kvartal

do kraja godine

60 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

17

R467 Podkamensko - Olovo Sanacija kolovoza kritičnih dionica regionalne ceste

45000000-7

427.350.43

500.000,00

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

do kraja godine

60 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

18.

R 465 Zavidovići-Maglaj Modernizacija dionica regionalne ceste na području općine Maglaj

45000000-7

256.410,26

300.000,00

8216

Otvoreni postupak

II polugodište

do kraja godine

60 dana

Razdjel 19 - Budžet 2022 namjenska sredstva

Kantonalna direkcija za ceste

UKl

PNO RADOVI za 2022. godina

8364.102^6

10.020.000.00

 

 

 

 

, ■5

 

 

UKUPNO RADOVI sa višegodišnjim okv. sporazumima

13.846.153,85

16.200.000,00

 

 

 

 

 

' 1

 

SVEUKUPNO

9.136.068.38

10.682.180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: