Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 14:45

(izmjena plana nabavki za 2022. godinu) Nabavka zastora

Izvor: Akta.ba, 29.06.2022.

Broj:  SU - 241/22                                                                                                                                                                                                                                        

Banja Luka,  29. jun 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 3. stav 1. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 29. juna 2022. godine, d o n i o  j e

 

 DRUGU DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 

Plan nabavki Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godninu mijenja se u dijelu Robe tako što se dodaje redni broj 11. kako slijedi:

РЕДНИ БРОЈ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а)

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

НАПОМЕНЕ

 

РОБЕ

 

 

 

 

 

 

 

11.

Застори

39515400-9

19.700,00

 Конкурентски захтјев

јун 2022

јул  2022

Буџет 2022 позиција

511300

 

 

УКУПНО:

 

19.700,00

 

       

 

 

              

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Mr Džerard Selman

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: