Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2015. 13:28

(najava tendera za 2015. godinu) Nabakva motornih vozila, održavanje Informacionog sistema, hemikalija, staklarije, standarda, mikrobioloških podloga, potrošnog materijala za laboratoriju, potrošnog materijala za hromatografiju, radovi na odbrani od popalava, rekonstrukcija nasipa, uređenje desne obale rijeke Spreče, uređenje korita rijeke Tinje i Spreče, uređenje rijeke Vrbas

Izvor: eKapija.ba, 16.06.2015.

"SAVA RIVER WATERSHED AGENCY" SARAJEVO

IZVOD IZ PLANA NABAVKI „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO ZA 2015. GODINU

REDNI BROJ

PLAN I FINANSIJSKI

PLAN - EKONOMSKI KOD

NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE(KM) BEZ PDV-a

1-          ROBE

2-          USLUGE

3-          RADOVI

VRSTA POSTUPKA NABAVKE

UGOVOR

/

OkS

PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1.

2. 3. ili 4. kvartal 2015.)

PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

821000

Nabakva 2 motorna vozila

100.000,00

1

Otvoreni postupak

1

2

1 godina

2

614819121

Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2016. godina)

Hidro-meteorološke stanice proizvođača OTT Njemačka

75.000,00

2

Pregovarački postupak

1

4

1 godina (2016. godina)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

614819121

Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2016. godina)

Hidro-meteorološke stanice proizvođača SEBA Njemačka

160.000,00

2

Pregovarački postupak

1

4

1 godina (2016. godina)

4

614819125

Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH

51.000,00

2

Otvoreni postupak

1

2

6 mjeseci

5

614819131

Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji (period 2016. godina)

68.000,00

2

Pregovarački postupak

1

4

1 godina (2016. godina)

6

6148192111

Radovi odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima na poplavnom području Srednje Posavine

3.000.000,00

3

Otvoreni postupak

2

4

3 godine (2016.-2018 godina)

7

6148192112

Radovi odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima na poplavnom području Odžačke Posavine

3.500.000,00

3

Otvoreni postupak

2

4

3 godine (2016.-2018 godina)

8

6148192124

Rekonstrukcija dijela bosanskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina

256.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

6 mjeseci

9

6148192222

Uređenje desne obale rijeke Spreče (regulacija) za I fazu na potezu od ušća rijeke Sokoluše u rijeku Spreču do mosta za Karanovac, općina Gračanica

340.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

6 mjeseci

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6148192223

Uređenje korita rijeke Spreče uzvodno od potoka Patkovac, općina Lukavac

340.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

6 mjeseci

11

6148192225

Uređenje korita rijeke Tinje , općina Srebrenik

250.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

4 mjeseca

12

6148192226

Uređenje desne obale rijeke Bosne (potporni betonski zid) nizvodno od ušća Zgošće u Kaknju

170.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

5 mjeseci

13

6148192229

Uređenje korita rijeke Bosne (kamena obaloutvrda) uzvodno od "Drvenog mosta" Bilmišće u Zenici

125.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

4 mjeseca

14

61481922211

Realizacija projekta "Uređenje korita rijeke Bosne u sarajevskom polju", dionica od P119 - P139, općina Ilidža

340.000,00

3

Otvoreni postupak

1

3

6 mjeseci

15

61481922212

Uređenje korita rijeke Bosne (kamena obaloutvrda) u naselju Kadarići, općina Ilijaš

170.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

4 mjeseca

16

61481922214

Zaštita i uređenje desne obale rijeke Une (kamena obaloutvrda) u gradskoj zoni Bihaća

128.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

4 mjeseca

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

61481922216

Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Sane od Karića mosta do mosta u Čaplju, općina Sanski Most

170.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

3 mjeseca

18

61481922217

Uređenje rijeke Vrbas (regulacija) u Gornjem Vakufu uzvodno od regulisanog dijela do Mašinskog parka

170.000,00

3

Otvoreni postupak

1

2

4 mjeseca

19

6148193168

Hitna intervencija desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, općina Visoko

170.000,00

2

Otvoreni postupak

1

2

4 mjeseca

20

613423

Nabavka hemikalija, staklarije, standarda, mikrobioloških podloga, potrošnog materijala za laboratoriju, potrošnog materijala za hromatografiju

80.000,00

1

Otvoreni postupak

1

2

Do kraja tekuće godine za

LOT 1, odnosno 60 dana za ostale

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: