Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 10:44

(privremeni plan javnih nabavki za period od 01.01.-31.03.2023. godine) Nabavka roba: troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu, materijal za čišćenje, kancelarijski materijal, usluge: poštanske, popravke i održavanja opreme, objavljivanja tendera i oglasa, bankovne...,

Izvor: Akta.ba, 02.03.2023.

Red. br.

Predmet nabavke

Šifra JRJN i naziv predmeta iz JRJN

Vrsta postupka

Da li se predmet dijeli na

Vrsta ugovora

Ugovor o JN ili okvirni

Period trajanja

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a

Okvirni datum pokretanja postupka

Period trajanja ugovora o

JN ili okvirnog sporazuma

Očekivani

datum zaključenja

Izvor finansiranja

Napomene

 

 

 

 

lotove

 

sporazum

 

ugovora

 

 

1.

Troškovi smještaja za

službena putovanja u inostranstvu

55110000-4 Usluge hotelskog smještaja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

500,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

2.

Izdaci za fiksni telefon

64211000-8 Usluge javne telefonije

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

380,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

3.

Izdaci za internet

64220000-4 Telekomunikacijske usluge, osim usluga

telefonije i prijenosa podataka

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

140,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

4.

Izdaci za mobilni telefon

64212000-5 Usluge mobilne telefonije

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

320,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

5.

Poštanske usluge

64110000-0 Poštanske usluge

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

110,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

6.

Izdaci za kancelarijski materijal

30192000-1 Kancelarijske potrepštine

Direktni sporazum

Ne

Roba

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

540,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

7.

Materijal za čišćenje

39830000-9 Proizvodi za čišćenje

Direktni sporazum

Ne

Roba

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

20,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

8.

Izdaci za registraciju motornih vozila

66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila 50118000-5 Usluge pomoći na cesti

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Jednokratna usluga

520,00

Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

9.

Unajmljivanje prostora ili zgrada

70210000-6 Usluge davanja stambenih nekretnina u najam ili zakup

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

3.350,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

10.

Materijal za popravak i održavanje opreme

30191000-4 Kancelarijska oprema osim namještaja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

18,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

11.

Usluge popravka i održavanja opreme

50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

440,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

12.

Usluge popravka i održavanja vozila

50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

510,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

13.

Osiguranje zaposlenih- kolcktivno

životno osiguranje

66511000-5 Usluge životnog osiguranja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Jednokratna usluga

460,00

Januar

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

14.

Izdaci bankovnih usluga

66110000-4 Bankarske usluge

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

260,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

15.

Izdaci platnog prometa

66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Kontinuirano tokom godine

210,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

16.

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću

79341000-6 Usluge oglašavanja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

160,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžcta K.S

-

17.

Usluge reprezentacije

98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

600,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

18.

Usluge objavljivanja tendera i oglasa

79341000-6 Usluge oglašavanja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

2.500,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

19.

Ostali izdaci za informisanje

79341000-6 Usluge oglašavanja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

160,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

2(1.

Usluge si ručnog obrazovanja

80000ППП-4 Usluge obrazovanja i osposobljavanja

Direktni sporazum

Ne

Uslugu

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

90.00

Januar- Mart

-

-

Tekući

trainsferi-

Budžcta K.S

-

 

21.

I/tlaci računovodstvene i rpvizijske usluge

79210000-9 Računovodstvene! rcvizorske usluge

Direktni spn razum

Nc

Usluga

Okvirni sporazum

Jednokratna usluga

1.600,00

Januar

-

-

Tekući triuisferi- BudScta K.S

-

 

22.

Troškovi

vještačenja

71319000-7 L sluge tumačenja

Direktni sporazum

Ne

Usluga

Okvirni sporazum

Realizacija usluge prema roku iz ugovora

110,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

 

23.

Nabavka namještaju

3913OUO0-2 Kancelarijski namještaj

Direktni

sporazum

Ne

Usluga

Okvirni

sporazum

Jednokratna

isporuka

2.500,00

Januar- Mart

-

-

Tekući transferi- Budžeta K.S

-

 

 

NAPOMENE:

Temelj za izradu Privremenog Plana javnih nabavki za januar-mart 2023. godinu su stvarni pokazatelji za januar-mart 2022.godine.

Sve iskazane vrijednosti su bez uračuiiatog PDV-a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: