Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 14:43

(plan nabavki za 2023. godinu) Nabavka roba: materijala i sitnog inventara, tonera i ketridža, kancelarijski materijal, materijal za čišćenje, auto gume, uredski i računalni strojevi, gorivo, usluge: održavanja lifta, unajmljivanje opreme za evidenciju radnog vremena, osiguranja, popravki i održavanja vozila, štampanja, informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška, održavanja softvera, održavanja i servisiranja računara, printera, kopir aparata, mrežnih i sistemskih uređaja, softvera i druge računarske opreme, zdravstvene usluge

Izvor: Akta.ba, 02.03.2023.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu Federalnog ministarstva zdravstva

 

 

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

 

Sukladno članku 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) i Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 06/23), sačinjen je Plan      nabave u          2023.    godini   po        sljedećim          pozicijama:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

Redni

broj

CPV kodovi

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost (KM) sa PDV-om

Vrsta postupka*

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomena

1.

30100000-0

Nabavka materijala i sitnog inventara:

18,700

 

 

 

 

 

 

-

Nabavka tonera i ketridža

6,000

7

mart 2023.

mart 2023.

01-budžet

 

 

-

Kancelarijski materijal

6,000

7

mart 2023.

mart 2023.

01-budžet

 

 

-

Materijal za čišćenje

3,100

7

maj 2023.

maj 2023.

01-budžet

 

 

-

Auto gume

3,600

7

maj 2023.

maj 2023.

01-budžet

 

2.

30000000-9

Nabavka opreme:

10,000

 

 

 

 

 

 

-

Uredski i računalni strojevi

10,000

6

juli 2023.

august 2023.

01-budžet

Obnova računarske opreme

3.

09000000-3

Gorivo

10,000

6

maj 2023.

maj 2023.

01-budžet

 

4.

50750000-7

Usluge održavanja lifta

1,300

7

oktobar 2023.

novembar 2023.

01-budžet

9

5.

 

Unajmljivanje opreme za evidenciju radnog vremena

1,500

7

oktobar 2023.

novembar 2023.

01-budžet

 

6.

66000000-0

Usluge osiguranja

8,000

 

 

 

 

 

 

-

Osiguranje uposlenih

2,500

7

oktobar 2023.

novembar 2023.

01-budžet

 

 

-

Osiguranje vozila

5,500

7

februar 2023. novembar 2023.

mart 2023. novembar 2023.

01-budžet

 

7.

50112000-3

Usluge popravki i održavanja vozila vozila

6,000

7

mart 2023.

mart 2023.

01-budžet

 

8.

79810000-5

Usluge štampanja

2,500

7

april 2023.

april 2023.

01-budžet

Štampanje za potrebe dodjele primarijata i si.

 

 

9.

72000000-5

Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

9,000

 

 

 

 

 

 

-

Usluge održavanja softvera

3,000

7

decembar 2023.

decembar 2023.

01-budžet

Održavanje web stranice www.fmoh.gov.ba

 

-

Usluge održavanja i servisiranja računara, printera, kopir aparata, mrežnih i sistemskih uređaja, softvera i druge računarske opreme

6,000

7

mart 2023.

mart 2023.

01-budžet

Održavanje računara u ministarstvu

10.

85140000-2

2dravstvene usluge

7,000

6

april 2023.

april 2023.

01-budžet

Sistematski pregledi uposlenih

UKUPNO 68,000

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: