Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 08:47

(izmjena i dopuna) (najava tendera za 2016.godinu) Nabavka građevinskog materijala, državnih zastava, terenske opreme, irrometra, agendi, lopata za snijeg, PVC naljepnica za vatrogasne aparate, dijelova za vozila, guma, maziva i ulja, kopir aparata, mobilnog telefona Samsung Galaxy, knjige-Registar propisa BiH za 2016.godinu i usluga polaganja estriha, servisiranja i tehničkog pregleda vozila motornih vozila, servisiranja kopir aparata, web hostinga i izvođenje radova na sanaciji pukotina/odrona obalnog zemljišta oko Šivića jezera te izgradnji javne rasvjete u naselju Ponjir MZ Velagići

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

Na osnovu člana 62. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 35/05), člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj:8/11), člana 17. Stav 2). Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14} i 40. Statuta općine Ključ, («Službeni glasnik općine Ključ», broj: 3/11), Općinski načenik Općine Ključ donosi:

 

ODLUKU

o Prvoj izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kljuć za 2016. godinu

 

I

Ovom Odlukom odobrava se Prva izmjena i dopuna Plana nabavki Općine Ključ za 2016. Godinu broj: 08-49-666/16 od 07.03.2016.godine.

 

II

U skladu sa ukazanim potrebama Općine Ključ, dopunjuje se Plan nabavki Općine Ključ kako slijedi:

U dijelu ROBE dodaje se:

- „Nabavka građevinskog materijala za rekonstrukciju prostorija u zgradi Stare gimnazije" , ekonomski kod:613700. procjenjena vrijednost nabavke:611,28 KM , vrsta postupka direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu;

- „Nabavka državnih zastava". ekonomski kod:613400. procjenjena vrijednost nabav<e:99.15 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu;

- „Nabavka terenske opreme za Službu za geodetske postove i katasta nekretnina", ekonomski kod:613400. procjenjena vrijednost nabavke:333.60 KM. vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu;

„ Nabavka irrometra 2 komada", ekonomski kod:614500, procjenjena vrijednost nabavke 344,20 KM, vrsta postupka.direktni sporazum pokretanje u I kvartalu;

- „Nabavka agendi za potrebe ćlanova općinskog štaba civilne zaštite', ekonomski kod 613400, procjenjena vrijednost nabavke:68.38, vrsta postupka:direktni sporazum pokretanje u I kvartalu;

- „Nabavka lopata za snijeg*, ekcnomski kod:613400, procjenjena vrijednost nabav<e:91,54 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu;

- „Nabavka PVC naljepnica za vatrogasne aparate", ekonomski kod:613900, procjenjena vrijednost nabavke:1 100,00 KM: vrsta postupka.direktni sporazum pokretanje u I kvartalu, trajanje ugovora godinu dana;

- „Nabavka materijala za sanianje provalije u naselju Ramići", ekonomski kod:613900, procjenjena vrijednost nabavke:700 85 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu;

- „Nabavka dijelova za vozila,gume,maziva i ulja", ekonomski kod:613700, procjenjena vrijednost nabavke:4.000.00 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu, trajanje ugovora godinu dana;

- “Nabavka kopir aparata - 2 komada", ekonomski kod:821000. procjenjena v'ijednost nabavke:3.544,00 KM, vrsta postupka direktni sporazum, pokretanje u II kvartalu, trsjanje 30 dana;

- “Nabavka mobilnog telefona Samsung galaxy", ekonomski kod:821000, procjenjena vijednost nabavke 58.38 KM, vrsta postupka.direktni sporazum. pokretanje u II kvartalu, trajanje ugovora dvije godine,

- „Nabavka knjige-Registar propisa BiH za 2016.godinu" ekonomski kod:613400, procjenjena vrijednost nabavke:200,00 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u II kvart3lu;

 

U dijelu USLUGE dodaje se:

- “Usluge polaganja estriha u zgradi Stare gimnazije" ekonomski kod:613700, procjenjena vrijednost nabavke:290.40 KM vrsta postupka.direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu; „Usluge prevoza materijala" ekonomski kod:613900, procjenjena vrijednost nabavke:367.52 KM, vrsta postupka:direktni sporazum pokretanje u I kvartalu;

- „Usluge servisiranja motornih vozila u 2016.godini" ekonomski kod:613700: procjenjena vrijednost nabavke:2.000,00 KM, vrsta postupka:direktni sporazum pokretanje u I kvartalus trajanje ugovora godinu dana;

- „Usluge servisiranja motornog vozila Škoda superb-redovan servis" ekonomski kod:613700, procjenjena vrijecnost nabavke: 1.250,40 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu, trajanje ugovora 7 dana

- „Usluge tehničkog pregleda vozila za 2016.godinu" ekonomski kod:613500, procjenjena vrijednost nabavke:907,34 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u II kvarialu;

- „Usluge servisiranje kopir aparata " ekonomski kod:613700. procjenjena vrijednost nabavke:300.00 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u II kvartalu;

- “Usluge web hostinga " ekonomski kod:613900, procjenjena vrijednost nabavke:75,00 KM vrsta postupka:direktni sporazum. pokretanje u II kvartalu;

U dijelu RADOVI dodaje se:

- „Sanacija pukotina/odrona obalnog zemljišta oko Šivića jezera" ekonomski kod:613900, procjenjena vrijednost nabavke:960.00 KM, vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu;

- „Izgradnja javne rasvjete u naselju Ponjir MZ Velagići" ekonomski kod:613900, procjenjena vrijednost nabavke:2.601,00 KM. vrsta postupka:direktni sporazum, pokretanje u I kvartalu. trajanje ugovora 30 dana;

 

II

Izmjene i dopune Plana nabavke objavit će se na internetskoj stranici Općine Ključ www.opcina-

kljuc.ba

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: