Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 15:00

(najava tendera za 2016. godinu) Nabavka putničkih vozila, opreme za specijalna vozila, goriva, računara i printera, gasni hlor, održavanje radio stanica, dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje, usluge osiguranja, usluge fiksne mobilne telefonije i interneta, usluga revolving kredita, usluge DMS sistema

Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

PLAN NABAVKI ZA 2016 GODINU KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA"  d.o.o. SARAJEVO

 

Pozicija iz Plana

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procjenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvimi datum pokretanja

Okvirni datum pokretanja/ OS

Trajanje ugovora/  OS

Ugovor ili OS

Izvor finansiranja

Nap- omene

 

Putnička vozila

34110000-1

280.000,00 KM

 

 

 

12 mjeseci

 

 

Lot 1

 

Poluteretna vozila sa kipom

34134200-7

120.000,00 KM

 

 

 

12 mjeseci

 

 

Lot 2

84.

Oprema za specijalna  vozila

34330000-9

120.000,00 KM

Otvoreni postupak

Februar 2017

April 2017

36 mjeseci

os

Vlastiti

 

92.

Gorivo

09100000-0

700,000,00 KM

Otvoreni postupak

Mart2017

Maj 2017

12 mjeseci

Ugovor

Vlastiti

 

99.

Grafička štampa -računi i koverte

22000000-0 22800000-8

60.000,00 KM

Otvoreni postup ak

Mart2017

Maj 2017

36 mjeseci

OS

Vlastiti

 

102.

Nabavka računara i printera

30200000-1

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

Novembar 2016

Decembar 2016

12 mjeseci

OS

Vlastiti

 

106.

Rezervni dijelovi za pumpne ag-egate proizvođa Grundfos

42122130-0

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

Maj 2016

Juli 2016

36 mjeseci

OS

Vlastiti

 

107.

Rezervni dijelovi zapumpne agregate proizvođa Vogel

42122130-0

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

Maj 2016

Juli 2016

36 mjeseci

OS

Vlastiti

 

109.

Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođa Svanehoj

42122130-0

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

Maj 2016

Juli 2016

36 mjeseci

OS

Vlastiti

 

113.

Rezervni dijelovi zapumpne agregate proizvođa KSB-2

42122130-0

200.000,00 KM

Otvoreni postupak

Maj 2016

Juli 2016

36 mjeseci

OS

Vlastiti

 

114.

Rezervni dijelovi za pumpne agre gate proiz vođača  PLEU GER -2

42122130-0

200.000,00 KM

Otvoreni postupak

Maj 2016

Juli 2016

36 mjeseci

OS

Vlastiti

 

116.

Pumpni agregati

42122130-0

1.000.000,00 KM

Otvoreni postupak

April 2016

Juni 2016

36 mjeseci

OS

Vlastiti

 

118.

Jednožilni i višežilni gumeni kabl za upotrebu u pitkoj vodi

42122130-0

100.000,00 KM

Konkurentski zahtjev

Maj 2016

Juli 2016

12 mjeseci

Ugovor

Vlastiti

 

119.

Gasni hlor

24311900-6

210.000,00 KM

Otvoreni postupak

Decembar 2016

Februar 2017

12 mjeseci

U govor

Vlastiti

 

122.

0prema za regulaciju  priti ska

38425100-1

200.000,00 KM

Otvoreni postupak

Juli 2016

Septembar 2016

12 mjeseci

OS

Vlastiti

 

 

Pozicija iz Plana

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procjenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvimi datum pokretanja

Okvirni datum ugovora/OS

Trajanje ugovora/ OS

Ugovor iliOS

Izvor finansira- nja

Nap- omene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

134.

Održavanje radio stanica

50333000-8

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

Oktobar 2016

Decembar 2016

24 mjeseci

Ugovor

Vlastiti

 

135.

0 državanje telemetrij skog sistema vodovoda

50334400-9

130.000,00 KM

Otvoreni postupak

Novembar 2016

Januar 2017

24 mjeseci

Ugovor

Vlastiti

 

143.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. Stari Grad)

50230000-6

75.000,00 KM

Otvoreni postupak

Juni 2016

August2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

144.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. Stari Grad)

50230000-6

30.000,00 KM

Pregovarački postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

145.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. Centar)

50230000-6

75.000,00 KM

Otvoreni postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

146.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. Centar)

50230000-6

30.000,00 KM

Pregovarački postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

147.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. N. S araj evo)

50230000-6

70.000,00 KM

Otvoreni postupak

Februar 2017

Mart 2017

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

143.

Dovodenje saobraćajnicaupr/obitno stanj e (0. M. S araj evo)

50230000-6

90.000,00 KM

Pregovarački postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

149.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje(0. N.Grad)

50230000-6

70.000,00 KM

Otvoreni postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

150.

Dovođenje saobraćajnicau prvobitno stanje(0. N.Grad;

50230000-6

90.000,00 KM

Pregovarački postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

151.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. Ilidža)

50230000-6

40.000,00 KM

Otvoreri postupak

Juni 2016

August2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

152.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. Ilidža)

50230000-6

40.000,00 KM

Pregovarački postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

153.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. V ogošća)

50230000-6

30.000,00 KM

Otvoreni postupak

Februar 2017

Mart 2017

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

154.

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje (0. V ogošća)

50230000-6

30.000,00 KM

Pregovarački postupak

April 2016

Juni 2016

24 mjeseci

OS

Vlastiti

 

 

 

Pozicija iz Plana

Predmet nabavke

Šifra

JRJN

Procjenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum ugovora/OS

Trajanje ugovora/OS

Ugovor ili OS

Izvor finansiranja

Nap- omene

157.

Iznajm lj i varg e r o vok op ača z a opravku kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, otkrivanje i isključivanje nelegalnih potrošača

63110000-3

400.000,00 KM

Otvoreni postupak

April 2016

Juni 2016

36 mjeseci

OS

Vlastiti/ budžetska sredstva

 

158.

Sistemska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

90923000-3 90921000-9

105.000,00 KM

Otvoreni postupak

P o potrebi

 

12 mjeseci

U govor

Vlastiti

 

173.

Kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenika

66512000-2

100.000,00 KM

Otvoreni postupak

Februar 2017

April 2017

24 mjeseca

OS

Vlastiti

 

197.

Opr avk a transf orm atora

50112000-3

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

P o potrebi

 

24 mjeseca

OS

Vlastiti

 

219.

U sluga fiksne i mobilne telefonij e i interneta

64200000-3

120.000,00 KM

Otvoreri postupak

 

 

12 mjeseci

U govor

Vlastiti

 

221.

Usluga distribucije računa

64110000-0

600.000,00 KM

Otvoreni postupak

 

 

12 mjeseci

Ugovor

Vlastiti

 

225.

Uslugarevolvingkredit od 700.000,00 KM

79100000-5

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

Maj 2016

Juli 2016

12 mjeseci

OS

Vlastiti

 

232.

Izrada studije za smanjenje neoprihodovane vode

71241000-9

2.000.000,00 KM

Otvoreni postupak

April 2016

Juni 2016

12 mjeseci

Ugovor

Sredstva KS

 

241.

Nabavka usluge DMS sistema

48311000-1

160.000,00 KM

Otvoreni postupak

P o potrebi

 

 

OS

Vlastiti

 

243.

Nabavkausluge projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže

71220000-6

690.000,00 KM

Otvoreni postupak

Maj 2016

Juli 2016

12 mjeseci

OS

Vlastiti

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: